Media-ala

Tietokanta antaa tukea tietopyyntöihin

Korkeimman hallinto-oikeuden asiakirjajulkisuutta koskevia ratkaisuja voi nyt tutkia kootusti avoimessa tietokannassa.

Jyväskylän yliopiston tutkimusryhmä analysoi vuosina 2010 – 2020 tehtyjä ratkaisuja, loi niistä tiivistelmiä ja keräsi tietokannan. Sen avulla toimittajat voivat tarkistaa esimerkiksi sen, millaisia tietoja viranomaisten pitää heille lain mukaan luovuttaa. Tapauksista käyvät ilmi myös perusteet.

Sivustoa aiotaan päivittää uusilla ratkaisuilla. Niiden lisäksi siellä on aiemmin koottuja esimerkkejä hallinto-oikeuksien ja ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisuista.

Julkisuusratkaisut-tietokanta on osa julkisuuslakia käsittelevää tutkimushanketta, jota rahoittaa Media-alan tutkimussäätiö.

Tietokanta osoitteesta: https://wiki.jyu.fi/display/julkisuusratkaisut/