Journalisten

Nytt grävpris ska belöna modiga journalister

EU-parlamentets årliga pris för grävande journalistik ser nu ut att bli verklighet. I slutet av januari pågick diskussioner om bland annat stadgar och urvalskriterier för priset.

Det var i november 2017, mindre än en månad efter mordet på Daphne Caruana Galizia, som EU-parlamentet kom överens om att grunda ett pris för att hedra Caruana Galizia och hennes insatser för grävande journalistik. Sedan stannade processen upp. Då bestämde sig EU-parlamentets vänstergrupp GUE/NGL för att dela ut ett eget Galizia-pris och valde i april 2019 att belöna Julian Assange med en prissumma på 5 000 euro.

Nu i december fick äntligen parlamentets officiella pris, European Daphne Caruane Galizia prize for outstanding investigative journalism, grönt ljus av parlamentets ordförandegrupp.

”Det har funnits en stark frustration både mot den långsamma och bristfälliga mordutredningen på Malta och mot att det tagit så länge att komma till skott med journalistpriset”, säger Heidi Hautala (Gröna), vice ordförande i EU-parlamentet.

Det är ännu inte klart hur kriterierna för pristagare ska se ut. Inte heller vem eller vilka som ska utse pristagarna. Diskussioner förs mellan en arbetsgrupp från parlamentet och europeiska journalistorganisationer.

”Det bör i alla fall inte vara EU-parlamentariker eller andra politiker som utser vinnare”, konstaterar Hautala.