Tutkittua

Journalistien ja lääkärien yhteistyö sujuu yleensä hyvin

Tuoreen tutkimuksen mukaan terveysjournalistien ja lääkärien kokemukset keskinäisestä yhteistyöstä ovat pääosin myönteisiä. Toisinaan tiedon yleistajuistaminen aiheuttaa kuitenkin kitkaa.

Turun yliopistolla tarkastettiin joulukuussa kansanterveystieteen väitöskirja Suomalaisten lääkäreiden suhde joukkotiedotusvälineisiin. Selvittääkseen journalistien ja lääkärien asenteita toisiaan kohtaan tutkija Ulla Ahlmén-Laiho kävi läpi Julkisen sanan neuvoston käsittelemiä kanteluita vuosilta 1995 –2002 sekä laati kyselyitä journalisteille ja lääkäreille.

Kyselyaineiston perusteella lääkärit suhtautuvat suomalaiseen lehdistöön myönteisesti ja heillä on hyviä kokemuksia yhteistyöstä toimittajien kanssa. Vain yksi kahdestakymmenestä ilmoitti, ettei koskaan suostu mediayhteistyöhön.

Lääkärien yhteistyöhalukkuuteen vaikuttaa heidän käsityksensä eri tiedotusvälineiden luotettavuudesta. Osa lääkäreistä ei esimerkiksi halua tehdä yhteistyötä iltapäivälehtien kanssa. Myös lääkärin iällä on merkitystä: nuoret lääkärit ovat vähiten kiinnostuneita esiintymään mediassa.

 

Terveystoimittajienkin mukaan yhteistyö lääkärien kanssa sujuu yleensä hyvin, mutta toisinaan haastateltavien kiireisyys aiheuttaa ongelmia. Osa toimittajista kokee myös lääkärien olevan epäluuloisia ja yrittävän dominoida jutuntekoa. Kokemukset johtunevat tieteellisen tiedon yleistajuistamiseen liittyvistä ristiriidoista.

Tutkimuksen perusteella lääkärit eivät ajaudu konflikteihin median kanssa sen enempää kuin muutkaan ryhmät. Tutkijan mukaan merkittävä osa konflikteista olisi vältettävissä, jos lääkärit ymmärtäisivät paremmin journalismin pelisääntöjä. Harva heistä esimerkiksi tuntee Journalistin ohjeita.

Tutkija korostaa, että kootulla kyselyaineistolla on rajoitteensa, eikä sen tuloksia voi suoraan yleistää koko lääkäri- ja toimittajakuntaan. Tutkimukseen saattoi valikoitua eniten sellaisia lääkäreitä, jotka ovat erityisen kiinnostuneita mediasuhteista. Vastaavasti toimittajista kyselyihin osallistui vain erikoistuneita terveysjournalisteja, vaikka myös muut toimittajat kirjoittavat terveysjuttuja.

Lue Ulla Ahlmén-Laihon väitöskirja kokonaisuudessaan täältä.