Liitto

Liitto kitkisi näennäisyrittäjyyttä lakimuutoksin

Journalistiliitto vaatii lakimuutoksia, joilla kitkettäisiin työelämästä näennäisyrittäjyys. Liiton mukaan palkkatyön ja yrittäjyyden väliin on syntynyt harmaa alue, jonne media-ala tehtäviä ulkoistetaan.

Näennäisyrittäjillä on usein vain yksi toimeksiantaja, joka kertoo kuinka paljon työstä sopii laskuttaa. Tämä saattaa esimerkiksi kieltäytyä hyväksymästä laskua, jossa olisi otettu huomioon työn sivukulut. Samaan aikaan toimeksiantaja voi rajoittaa palveluiden tarjoamista muille.

Liiton mukaan työntekijän määritteleminen palkansaajaksi tai yrittäjäksi pitäisi olla laissa yksiselitteistä.

”Palkansaajan kaltaisessa asemassa työskentelevä on tulkittava työsuhteiseksi, ja yrittäjien toiminnan on voitava olla terveellä pohjalla”, liiton valtuuston hyväksymässä julkilausumassa todetaan.