Työelämä

Perehdy tietoturvaan tänään

Vaikka et työskentelisi erityistä tietoturvaa vaativien lähteiden ja aiheiden parissa, ala perehtyä niiden suojaamiseen nyt. Toimittajan salausopas kertoo, miksi se kannattaa.

Vaikka et työskentelisi erityistä tietoturvaa vaativien lähteiden ja aiheiden parissa, ala perehtyä niiden suojaamiseen nyt.

Jos toimittaja salaa vain arkaluonteista viestintäänsä, se on poikkeus käyttäytymisessä, mikä voi herättää huomiota. Jos tietoturva ei ole kunnossa, jo lähteen ensimmäinen yhteydenotto saattaa vaarantaa kaiken, tai lähde ei uskalla puhua toimittajille ja uutinen jää saamatta.

Toimittajan salausopas sisältää sekä yleisluonteisia neuvoja perusteluineen että vaihe vaiheelta eteneviä ohjeita tietoturvatyökalujen käyttöön. Kirja kertoo, miten suojataan tietokoneen ja puhelimen tiedot ja viestiliikenne, käytetään toimivia salasanoja ja liikutaan verkossa jälkiä jättämättä.

Vaikka kirjassa riittää omaksuttavaa ja sillä on selvä missio, myös lupia asian paloittain nielemiseen ja maalaisjärjen käyttöön heltiää.

Aloita vaikka asentamalla helppokäyttöinen Signal-viestisovellus puhelimeesi, esipuheessa sanotaan. Useimmat turvallisuuspoikkeamat johtuvat huolimattomuudesta eivätkä siitä, että digitaalinen puolustusmuuri on murrettu, lopussa todetaan.

Tanskalaistoimittaja Freja Wedenborgin kirjoittaman kirjan on toimittanut suomeksi freelancetoimittaja Pasi Kivioja. Kirjan voi ladata maksutta Medialiiton sivuilta.

Freja Wedenborg ja Pasi Kivioja: Toimittajan salausopas. Mediapooli.