Liitto

Elämäntapajohtaja

Journalistiliiton puheenjohtajaksi uudelleen valittu Hanne Aho uskoo liiton jäsenmäärän kääntyvän nousuun.

Vahva edunvalvonta, kehitys- ja uudistustyön jatkaminen – siinä Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Ahon tärkeimmät periaatteet seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Journalistiliiton valtuusto valitsi joulukuussa Ahon jatkokaudelle johtamaan liittoa vuoteen 2022 asti.

Tärkeimpinä kehityskohteina Aho pitää palvelujen yhtäläistä saatavuutta jäsenistölle ja viestintää.

”Monelle on epäselvää, mitä liitto tekee. Etenkin jäsenyyteen liittyvissä asioissa on harhaluuloja. Moni ajattelee, että esimerkiksi viestijät, opettajat tai esimiehet eivät saisi kuulua Journalistiliittoon.”

 

Aho uskoo, että paremmalla viestinnällä Journalistiliiton jäsenmäärä voidaan kääntää nousuun. Yksi mahdollisuus tuoda esille jäsenkunnan moninaisuutta olisi liiton nimen muuttaminen.

”Nimen pitää olla sellainen, että jäsenet kokevat sen omakseen ja ymmärrän hyvin, että monen mielestä nimessä pitää jatkossakin olla sana journalisti. Tanskassa asia on ratkaistu lisäämällä alaotsikko nimeen: Dansk Journalistforbund – Medier & kommunikation. Tanskan liiton jäsenistä viestijöitä on 25 prosenttia, ja liitto on vahvempi kuin koskaan myös journalistien edunvalvojana.”

Suomessa jäsenkunnasta viestijöitä on pari prosenttia.

Myös freelancerien jäsenmäärässä on Ahon mielestä kasvupotentiaalia.

”Porukassa olemme vahvempia. Meidän pitää paremmin viestiä työstä, jota teemme freelancerien aseman parantamiseksi, vaikka työ on harmillisen hidasta ja vastakaikua on ollut hankala saada eduskunnasta ja muualta ammattiyhdistysliikkeestä.”

Aho pitää tärkeänä, että ay-liike yhdessä työskentelisi voimakkaasti uusien freelance-, silppu- ja pätkätyötä tekevien aseman kohentamiseksi. Aho toivoo, että suomalainen yhteiskunta kohtelisi kaikkia työtä tekeviä samalla tavalla riippumatta työnteon tavasta tai muodosta.

”Se ratkaisee ammattiyhdistystoiminnan tulevaisuuden.”

Jäsenmäärän kasvu auttaisi myös liiton talouden tasapainottamisessa. Liitto on paikannut talouttaan sijoitustoiminnan tuotoilla. Monen hyvän vuoden jälkeen tämä vuosi näyttää osakemarkkinoilla huonommalta.

”Liiton omaisuus on niin iso, että tilapäinen häiriö ei vaikuta, mutta jos muutos on pysyvä, niin on tehtävä toimenpiteitä.”

 

Puheenjohtajan työ vaatii usein 10 – 12-tuntisia päiviä. Ilta- ja viikonlopputöihin Aho tottui jo 19-vuotiaana, jolloin hänet valittiin kunnanvaltuustoon.

”Tätä ei voi ajatella normaalina työnä, vaan elämäntapana. Työ, jota meidän alalla olevat ihmiset tekevät, on niin tärkeää, että teen todella mielelläni töitä sen eteen, että ihmiset saavat työskennellä mahdollisimman hyvin ehdoin ja edellytyksin.”

Hanne Aho

Journalistiliiton puheenjohtaja vuodesta 2015. Valittiin joulukuussa toiselle kaudelle johtamaan liittoa vuosiksi 2019 – 2022. Vastaehdokkaita ei ollut.

Työskennellyt aiemmin graafikkona Suomen Kuvalehdessä. Toiminut myös useissa järjestö- ja luottamustehtävissä, kuten Otavamedian pääluottamusmiehenä ja Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton puheenjohtajana.

Toimi SDP:n edustajana Sipoon kunnanvaltuustossa vuosina 1993 – 2014.