Journalisten

SPT vill ärva FNB:s minoritetsstöd

Undervisnings- och kulturministeriet bekräftar att det i år kommit in fem ansökningar om minoritetsstöd, varav fyra representerar den finlandssvenska minoriteten och en den samiska.

I Journalisten 12/2017 berättades om hur KSF Media och HSS Media räknat med att finansiera satsningen på SPT med hjälp av 400 000 euro från undervisnings- och kulturministeriets minoritetsstöd. Ministeriet bekräftar att det i år kommit in fem ansökningar om minoritetsstöd, varav fyra representerar den finlandssvenska minoriteten och en den samiska.

Svensk Presstjänst Ab ansöker om 400 000 euro för produktion av nyheter och journalistiskt innehåll, ett motsvarande belopp som beviljats FNB tidigare år. Förlags AB Sydvästkusten, som bland annat ger ut Åbo Underrättelser, ansöker om 130 000 euro. Understödsföreningen för Nya Östis och Tigern rf ansöker vardera om samma belopp, 30 000 euro.