Liitto

Liitto selvittää työsuhteisten ansioita

Journalistiliitto selvittää huhtikuussa työsuhteisten jäsentensä ansiokehitystä. Sähköinen työmarkkinatutkimus lähetetään kaikille liiton työsuhteisille jäsenille.

Journalistiliitto selvittää huhtikuussa työsuhteisten jäsentensä ansiokehitystä. Sähköinen työmarkkinatutkimus lähetetään kaikille liiton työsuhteisille jäsenille. Kysymykset koskevat huhtikuun palkkoja ja palkanosia.

Aiemmin tutkimus on tehty otannalla, jolloin kaikki lehdistössä tai Ylessä työskennelleet eivät saaneet lomaketta. Nyt uutta on myös se, että kysely on kokonaan sähköinen. Kysymykset ovat pääosin ennallaan, jotta eri vuosien tuloksia voidaan verrata.

Kysely on luottamuksellinen, eikä yksittäistä vastaajaa voida jäljittää. Tuloksista kerrotaan kokonaisuuksina, kuten liiton jäsenten ansiot tarkastelukuukautena, lehdistön palkat, Yleisradion palkat, ansioiden muuttuminen, ansioiden rakenne, ylityöt ja työsuhteen jatkuvuus.

Työmarkkinatutkimus toteutetaan kahden vuoden välein. Aiempia tuloksia voi lukea Journalistiliiton verkkosivujen osiosta liitto/julkaisut.