Journalisten

Få svenska fall i ONM

Båda anmälningarna gällde rapporteringen om politikern Peter Albäck.

Opinionsnämnden för massmedier behandlade i fjol enbart två anmälningar som riktade sig mot svenska redaktioner. Båda anmälningarna gällde rapporteringen om politikern Peter Albäck som använt nedlåtande ord mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. Friande beslut gavs i januari i år.

Sammanlagt tog ONM emot 369 anmälningar 2017. Nämden behandlade 72.

Det totala antalet anmälningar var 100 färre än året innan. Enligt ONM:s ordförande Elina Grundström beror det bland annat på tydligare anvisningar för hur man ska göra en anmälan. Att anmälaren uppmanas vänta en vecka med att skriva sin anmälan har också lett till färre anmälningarna som gjorts i vredesmod.

”Vi behandlar i stort sett lika många anmälningar som tidigare. Skillnaden är att en större del av anmälningarna nu är omsorgsfullt skrivna”, säger Grundström.