Media-ala

Kerro kokemuksesi tietopyynnöistä

Jyväskylän yliopisto etsii toimittajia kertomaan kokemuksistaan viranomaisten asiakirjoihin kohdistuneista tietopyynnöistä.

Tutkijat pyytävät toimittajia kirjoittamaan vapaamuotoisia tapauskertomuksia, joista ilmenee muun muassa, mitä tietoja pyyntö koski, miten tiedot liittyivät juttuun, miten tietopyyntö toteutettiin, kuinka pyyntö onnistui, mitä viranomainen vastasi, saiko toimitus tarvitsemansa tiedon ja kuinka viranomainen perusteli mahdollisia puutteita tietojen luovuttamisessa.

Kokemusten kerääminen liittyy Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeeseen, joka selvittää julkisuuslain mukaisten tietopyyntöjen hyödyntämistä toimitustyössä.

Tutkimus kartoittaa julkisuusperiaatteen toteutumista haittaavia harmaita alueita.

Tutkimuksesta vastaavat tutkimuskoordinaattori Heikki Kuutti ja projektitutkija Aleksi Koski.

Lisätiedot: julkisuuslaki.net