Journalismi

Oletko ehdolla kunnallisvaaleissa?

Journalisti kartoittaa journalistien ja muiden Journalistiliiton jäsenten aktiivisuutta kunnallisvaaleissa.

Journalisti kerää tietoja kunnallisvaaleissa ehdolla olevista journalisteista ja muista Journalistiliiton jäsenistä.

Käytämme tietoja kunnallisvaaleja käsittelevän jutun luottamuksellisina taustatietoina.

Pyydämme ehdolle asettuvia ilmoittamaan Journalistille 15. maaliskuuta mennessä seuraavat tiedot: nimi, ammatti, kunta, puolue tai ehdokaslista.

Kerro myös, oletko käytettävissä haastattelua varten. Juttu aiheesta ilmestyy Journalistissa 24. maaaliskuuta.

Journalistia kiinnostaa myös, miten työnantajasi suhtautuu ehdokkuuteesi ja mahdolliseen osallistumiseen kunnallispolitiikkaan. Voit halutessasi kertoa tästä vapaamuotoisesti.

Lähetä vastaus kyselyyn osoitteella: journalisti@journalistiliitto.fi