Journalisten

Bok gav mersmak

Eva Frantz, redaktör på Svenska Yle, debuterade i år med deckaren Sommarön. En ny bok, Blå villan, i samma genre, ges ut hösten 2017.

Frantz romanskrivande fick sin start i författaren Monika Fagerholms manusgrupp.

”Jag behövde en kurs med återkommande deadlines för att komma vidare.”

Halva Sommarön blev klar under kursen som hon deltog i vid sidan av arbetet och resten när hon var ledig med stipendium under en månads tid.

”Boken gav mig en chans att få skriva kreativt. Jag fick också bättre självförtroende som skribent.”

Vilken nytta har du haft av romanskrivandet i ditt jobb som journalist?

”Jag har fått en möjlighet att skriva en annan typs journalistiska texter. Jag skrev till exempel en essä för Yle, något jag knappast skulle ha gjort utan boken.”