Journalismi

Ajattele, mitä tavoittelet

Vaikka toisin väitetään, joka toimittajalla on myös oma agendansa, jota ilman paloa työhön ei voi olla, sanoo objektiivisuudesta väitellyt Aki Petteri Lehtinen.

Tutkija ja freelancetoimittaja Aki Petteri Lehtinen on tuore tohtori aiheenaan Journalismin objektiivisuus: pragmaattinen tietokäsitys ja relativismin haaste moniarvoisessa maailmassa. Väitöstyön taustalla vaikuttavat hänen omat, ristiriitaiset havaintonsa.

”Teoreettisen filosofian opiskelijana sankarini oli Richard Rorty, mutta hän halusi luopua koko objektiivisuuden käsitteestä. Toimittajina sitoudumme totuudenmukaisuuteen – mutta mitä se totuudenmukaisuus itse asiassa on?”

Lehtisen mukaan olemassa on faktojakin, mutta juttuprosessiin kuuluvat valinnat ja tulkinnat etäännyttävät lopputulosta tavoitellusta todellisuudesta väkisin.

”Ja vaikka toisin väitetään, joka toimittajalla on myös oma agendansa, jota ilman paloa työhön ei voi olla.”

Lehtinen ei odota journalistikollegojen kahlaavan läpi koko väitöskirjaa. Sen sijaan hän toivoo keskustelua journalismin tiedollisista ydinkäsitteistä ja niiden suhteesta journalismin käytäntöön ja tuloksiin.

”Parempi ammatillinen itsetuntemus auttaa tekemään parempaa journalismia ja myös artikuloimaan sen ominaispiirteitä yleisölle.”

Lue lisää: ethesis.helsinki.fi