Journalismi

Millainen on hyvä köyhyysjuttu?

Köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin perustaa uuden journalistipalkinnon, jonka kriteerejä ideoidaan Helsingissä 24. toukokuuta.

Ihminen hukkuu makrotason talouspuheeseen. Siksi Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin on perustamassa uutta journalistipalkintoa.

”Pelkkä myötätuntoinen kertomus ei riitä, vaan juttuihin olisi hyvä liittää syy-yhteyksiä: miksi tällaisiin tilanteisiin joudutaan? Tällaista kirjoittelua haluaisimme rohkaista”, sanoo verkoston sihteeri Anna Järvinen.

EAPN-Fin kutsuu journalisteja mukaan ideoimaan palkinnon kriteerejä työpajaan 24. toukokuuta Helsingissä. Työpajaan kutsutaan myös tutkijoita sekä köyhyyttä itse kokeneita. Palkinnon saajan valitsee loppusyksystä kokemusasiantuntijoiden raati.

Uuden palkinnon esikuvana on itävaltalainen ”von unten” -journalismipalkinto, jota on jaettu vuodesta 2010. Vastaavaa palkintoa aiotaan jakaa tänä vuonna myös Unkarissa, Kroatiassa, Islannissa, Saksassa, Slovakiassa ja Virossa.

Syksyllä käynnistyvään kilpailuun etsitään juttuja tai kuvia, jotka on julkaistu ajalla 1. marraskuuta 2015 – 31. lokakuuta 2016. Työnsä kilpailuun voi ilmoittaa myös itse.

Ilmoittautumiset työpajaan: eapn.fi