Journalismi

Uusi kontakti yleisön kanssa

Haaga-Helian Journalismiseminaarissa etsitään juttuja, jotka saavat aikaan toimintaa ongelmien korjaamiseksi.

Haaga-Helian Journalismiseminaarissa puhutaan konstruktiivisesta journalismista. Käsite tarkoittaa tietoista pyrkimystä nostaa konfliktien ja draaman vastapainoksi esiin hyviä asioita ja ratkaisuja.

Tapausesimerkkejä etsiessään koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärvi oivalsi, että myös ongelmista voi kirjoittaa toisin.

”Esimerkiksi vanhustenhoitojuttuun ei haetakaan keissiä siitä, mikä ongelma on toimittajan mielestä vaan kysytään yleisöltä kokemuksia ja tehdään journalistiset ratkaisut siltä pohjalta.”

Parhaimmillaan tuloksena on juttuja, joiden lukijat kokevat kertovan juuri siitä mistä pitää ja jotka saavat aikaan toimintaa ongelmien korjaamiseksi.

”Sellainen journalismi saa tekijänsä tuntemaan itsensä tarpeellisiksi ja yleisön luottamaan siihen, että vuorovaikutus toimittajien kanssa kannattaa. Että emme aina tongi jotain inhottavaa, vaan haluamme parantaa osaltamme maailmaa.”

Haaga-Helian Journalismiseminaari 12. toukokuuta kello 12 – 17.30. Ilmoittautuminen haaga-helia.fi