Journalisten

Färdigflexat på KSF

KSF Media har infört en ny restriktiv policy för tjänstledigheter och deltidsarrangemang.

KSF Media har infört en ny restriktiv policy för tjänstledigheter och deltidsarrangemang.

”Bolaget befinner sig i sin hittills största omställning och kompetensutvecklingen är snabb. Alla anställda behövs för att vi ska lyckas skapa de nya digitala produkter som våra kunder vill ha. Det är en mycket dålig tajmning att syssla med något annat nu under de närmaste åren”, förklarar Barbro Teir, VD på KSF Media.

Hon framhåller att det fortfarande är möjligt att ta ut oavlönad tjänstledighet för sådana orsaker som omfattas av arbetslagstiftningen och kollektivavtalet. Dit hör utbildning och undervisning.

”Det är juridiskt omöjligt att införa ett totalstop mot tjänstledigheter. Självklart följer vi kollektivavtalet och lagstiftningen.”

Enligt den nya policyn kan ansökan om tjänstledighet beviljas också för projekt som finansieras med stipendium som ansökts före 2015, för dramatiska förändringar i familjen eller om en anställd vill utveckla en affärsidé som gagnar KSF Media.

Teir håller i viss mån med om att det finns en risk att bolaget tappar kompetens och arbetsmotivation när anställda nekas tjänstledighet, men hon står fast vid policyn.

”Risker finns alltid, men vi erbjuder enorma möjligheter att utvecklas inom bolaget. Jag är övertygad om att en del anställda kommer att lämna bolaget inom de närmaste åren, men det råder ingen brist på kvalificerade journalister i Svenskfinland.”