Työelämä

SJL:n oma mediayritys kiinnostaa freelancereita

Free-neuvottelukunnan kyselyyn vastanneet uskovat, että SJL:n oma yritys helpottaisi etenkin aloittelevien freelancereiden työskentelyä.

Yhdeksän kymmenestä freelancerista pitää kiinnostavana Journalistiliiton suunnitelmaa oman mediayrityksen perustamisesta. Journalistiliiton free-neuvottelukunta tekee parhaillaan selvitystä liiton yhteyteen perustettavasta yrityksestä, joka hoitaisi freelancereiden laskutukseen ja sosiaaliturvaan liittyvän byrokratian.

Yli 80 prosenttia free-neuvottelukunnan kyselyyn vastanneista olisi valmis harkitsemaan mediayrityksen asiakkuutta. Kriittisimmin hankkeeseen suhtautuvat osakeyhtiön tai toiminimen perustaneet toimittajat, mutta heistäkin 61 prosenttia olisi valmis harkitsemaan asiakkuutta.

Vastaajat uskovat, että SJL:n oma yritys helpottaisi etenkin aloittele- vien freelancereiden työskentelyä. Yleisin epäilys hanketta kohtaan on se, toisiko yritys lisähyötyä esimerkiksi Ukko.fi-palveluun verrattuna.

Elokuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 352 media-alan freelanceria, opiskelijaa ja työtöntä. Kyselyä lähetettiin myös liitosta eronneille.