Journalismi

Joukkovoimaa journalismiin

Uuden Suomen kehityspäällikkö Teemu Kammonen toivoo, että SJL olisi näkyvämmin myös journalismin edunvalvoja.

Uuden Suomen kehityspäällikkö Teemu Kammonen kirjoitti viime keväänä lehtensä Puheenvuoro-palstalle (25.  4) Journalistiliittoa kritisoivan tekstin. Hän arvioi, että liitto keskittyy pääasiassa tuomitsemaan erilaisia työnantajien yt-neuvotteluja ja pätkäsopimuksia.

”Journalistiliiton vastaus alaa nakertavaan taloudelliseen eroosioon on toistaiseksi ollut muuttua ammattiliitoksi perinteisimmillään: työnantajan vastapuoleksi”, Kammonen kirjoitti.

Elokuun lopulla Kammonen ja neljä muuta ammattikuntamme edustajaa kertoivat SJL:n toimiston ideointi- ja suunnittelupäivässä ajatuksistaan liitosta ja sen toiminnasta.

Muut ideointipäivän toimiston ulkopuoliset edustajat olivat musiikki- ja kulttuurialan freelancer Outi Ahola, Helsingin Sanomien toimittaja Jarmo Huhtanen, toimittaja-opiskelija Melissa Heikkilä ja MTV:n uutistoimittaja Jelena Leppänen. Ideointia johti Juha Heikkala, joka on myös ammattiliittojen Uusi keskusjärjestö -hankkeen projektipäällikkö.

Teemu Kammonen toivoo, että liitto toimisi tulevaisuudessa perinteisen edunvalvojan roolin ohella ”journalismin joukkovoiman valvojana”.

”[SJL:n] pitäisi tuoda enemmän esiin symbolista joukkovoimaa. Nyt journalismin joukkovoima ja hyvän journalismin valvominen on toimitusten vastuulla. Olisi hyvä palauttaa journalismi takaisin toimittajille ja Journalistiliitto voisi olla hyvän journalismin takaaja.”

Uuden Suomen kirjoituksessaan Kammonen toi esiin ”Hämähäkkimiehen valan”, jonka journalistit voisivat symbolisesti vannoa. Se tarkoittaa käytännössä, että journalistit sitoutuisivat alan pelisääntöihin nykyistä avoimemmin ja julkisemmin myös yksilötasolla. Kuuluessaan Journalistiliittoon toimittajan pitäisi työssään sitoutua noudattamaan Julkisen sanan neuvoston linjauksia riippumatta siitä kuuluuko mihinkään toimitusorganisaatioon.

”Meillä pitäisi olla sellainen joukko ihmisiä, jotka avoimesti liputtavat alamme eettisten sääntöjen ja ohjeiden puolesta. Siten voisimme erottautua muista toimijoista. Tavallinen bloggaajakin voisi ilmoittaa bloginsa yhteydessä noudattavansa alan eettisiä sääntöjä.”

Kammonen muistuttaa, että pienenevillä resursseilla toimivat toimitukset teettävät paljon töitä freelancereilla, jolloin vastuu Journalistin ohjeiden noudattamisesta arkisissa työtilanteissa jää toimittajan vastuulle.

Kuva: Joukkovoiman puolesta. Uuden Suomen kehityspäällikkö Teemu Kammonen toivoo, että toimittajien sitoutuminen Journalistin ohjeisiin olisi avoimempaa ja että Journalistiliiton jäsenyys olisi merkki sitoutumisesta.