Liitto

Av-kääntäjille neuvottelutulos

Uuden työehtosopimuksen on määrä tulla voimaan 1. toukokuuta.

Av-kääntäjien uudesta työehtosopimuksesta syntyi neuvottelutulos 21. maaliskuuta.

”Se on hieno saavutus, koska neuvottelut ovat jatkuneet kuudetta vuotta eri kokoonpanoilla”, sanoo Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

Neuvottelutuloksen ovat allekirjoittaneet BTI Studios, Pre-Text, Stellar Text sekä Rosmer International Osk, ja mukaan on tulossa myös elokuvateatteritekstityksiä tekevä Saga Vera Oy. SDI Media sai neuvottelujen päätyttyä viikon aikaa ottaa neuvottelutulokseen kantaa, mutta se pyysi vielä lisäaikaa. Toimiston päätöstä allekirjoittamisesta odotettiin edelleen Journalistin painoon mennessä.

Savolaisen mukaan neuvottelutulos täyttää av-kääntäjien keskeiset tavoitteet. Siinä sovitaan käännöstoimistojen kuukausipalkkaisille kääntäjille vähimmäispalkka ja freelancereiden palkkioihin porrastus, jonka mukaisesti ne nousevat sopimuskauden aikana. Korotuksille on kolme lähtötasoa, koska toimistot ovat maksaneet keskenään varsin erilaisia palkkioita.

Korkeimmat nykypalkkiot ehtivät nousta lopulliselle tes-tasolle sopimuskauden aikana. Neuvottelutuloksessa sovitaan, että osapuolet tavoittelevat seuraavalla neuvottelukierroksella yhtenäistä tes-tasoa kaikkien käännöstöiden osalta.

Freelancereiden työn hinnoittelu muuttuu yksinomaan repliikkikohtaiseksi, jolloin palkkio vastaa paremmin työmäärää. Toimistoissa Ylelle tehtävissä töissä tullaan noudattamaan Ylessä käytössä olevaa Yhtyneet-sopimusta. Näin uudella sopimuksella ei voida alittaa sen ehtoja.

 

Neuvottelutuloksesta tulee työehtosopimus, kun käännöstoimistojen hallinnot ja av-kääntäjiä edustavien Suomen Journalistiliiton ja Akavan Erityisalojen hallinnot hyväksyvät sen.

”Uusi tes on tehokas keino tervehdyttää alan työehtoja. Siitä tulee tietty palkkanormi, ja se viestii vaativan työn kohtuullisista ehdoista myös käännöstoimistojen asiakkaille eli tv-yhtiöille”, Savolainen sanoo.

Alan työehdot oli verrattain hyvin säännelty silloin, kun pääosa käännöksistä tehtiin Ylessä ja MTV:ssä Yhtyneet-tessin ehdoilla. Tilanne muuttui uusien kanavien myötä, ja lopullinen myllerrys tapahtui, kun MTV ulkoisti käännöstyönsä pari vuotta sitten BTI:lle. Toimistoa painostettiin neuvottelupöytään työtaistelutoimilla.

Uuden työehtosopimuksen on määrä tulla voimaan 1. toukokuuta 2015, ja se on voimassa vuoden 2017 loppuun.

Kuva: Av-kääntäjien työehtosopimuksesta on neuvoteltu vuosia. Viimeiseen neuvottelutapaamiseen osallistuivat av-kääntäjät Maria Amberg, Sanna Väre ja Jukka Sorsa (oik.) sekä Akavan Erityisalojen edunvalvontayksikön päällikkö Helena Lamponen ja SJL:n edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

Korjattu 9.4. Helena Lamposen titteli on edunvalvontayksikön päällikkö, ei johtaja, kuten jutun kuvatekstissä aiemmin väitettiin.