Media-ala

58

Suomalaisista 58 prosenttia pitää kotimaista yksityistä mediatarjontaa erittäin tärkeäna kotimaisen kulttuurin ylläpitäjänä ja vahvistajana. Kotimaisen median arvostukseen vaikuttaa selvästi etenkin vastaajan koulutustaso.

Lähde: Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2014 -tutkimus

Lue lisää aiheista: