Journalisten

Yles webb slimmar tablån

Yles samarbetsförhandlingar inleddes 22.9 och 185 anställda ser ut att tvingas lämna bolaget. På Svenska Yle ska 14 årsverken bantas.

Yles samarbetsförhandlingar  inleddes 22.9 och 185 anställda ser ut att tvingas lämna bolaget. På Svenska Yle ska 14 årsverken bantas.

”Vi hade nog haft samarbetsförhandlingar på Svenska Yle även utan budgetunderskottet. Förändringarna i medievanorna är så snabba just nu att det vore oansvarigt mot publiken att inte förnya vårt utbud”, säger Svenska Yles direktör Marit af Björkesten.

Hon framhåller att kraven på organisationsförändringar delvis kommer från anställda.

”Bland annat har vi en producentorganisation där arbetsfördelningen är ojämn. Målet är nu att fördela arbetsuppgifterna jämnare i stället för att lägga på nya.”

Sebastian Bergholm, facklig representant på Svenska Yle, är inte övertygad om att kravet på omorganisation är förankrat bland alla anställda.

”Det finns många som tycker att vi borde satsa på radio och tv, som vi är bra på, i stället för att rusa ut på webben. Faran är att innehållet blir lidande”, säger Bergholm.