Työelämä

Hymyn päätoimittaja herjasi ex-kollegaa ja urkki freetoimittajan luottotietoja

Hymyn ja Alibin päätoimittaja Mika Lahtonen ei halunnut kommentoida Journalistille somekäyttäytymistään tai esimerkiksi maksamatta jääneitä palkkioita. Arkistokuva.

Entinen kollega harkitsee oikeustoimia Hymyn ja Alibin päätoimittaja Mika Lahtosta kohtaan.  

Lahtonen julkaisi myöhään perjantaina 10. helmikuuta Facebook-seuraajilleen erikoisia väitteitä entisestä kollegastaan. Lahtonen kirjoitti statuksessaan joutuneensa salailemaan Hymyssä työskennelleen ex-kollegan vaimolta sitä, että tämä käyttäisi seksityöntekijöiden palveluja. Lahtosen väitteet ovat entisen kollegan mukaan täysin valheellisia.

Lahtonen poisti herjaavan Facebook-kirjoituksensa myöhemmin. Se ehti olla hänen seuraajiensa nähtävillä noin 13 tunnin ajan. Lahtosella ja entisellä kollegalla on runsaasti yhteisiä tuttuja, kollegoita ja liikekumppaneita.  

Lahtonen tarjosi entiselle kollegalleen maanantaina 13. helmikuuta tekstiviestitse 20 000 euron sopurahaa. Ex-kollega ei tarttunut Lahtosen tarjoukseen.  

Journalisti on nähnyt aihetta käsittelevät FB-statuksen ja tekstiviestit. 


Lahtosen Facebook-purkauksen taustalla on ilmeisesti Journalistin valmistelema juttu tavoista, joilla hän kohtelee lehtiensä freelancereita. Journalisti on haastatellut Lahtosen toimintatavoista useita lehteen kirjoittaneita tekijöitä. 

Jutun valmistelu tuli Lahtosen tietoon perjantaina 10. helmikuuta. Viikonlopun aikana Lahtonen soitteli ja viestitteli toistuvasti nykyisille ja entisille freelancereilleen selvittääkseen, mistä jutussa on kysymys.  

Välit FB-statuksessa nimikirjaimilla mainittuun entiseen kollegaan olivat katkenneet jo aiemmin, eikä tämä ollut halukas keskustelemaan aiheesta Lahtosen kanssa puhelimitse tai tekstiviestein. 


Freelancereiden mukaan Lahtonen on jo pitkään käyttäytynyt heitä kohtaan epäasiallisesti ja epäluotettavasti. Journalistin haastattelemat freelancetoimittajat kertovat muun muassa toistuvista epäselvyyksistä palkkioiden maksussa.  

Lahtosella on esimerkiksi ollut tapana laskea suullisesti sovittuja juttupalkkioita yksipuolisella ilmoituksella.  

Journalistin haastattelema Hymyn pitkäaikainen freelancer Marja Nyman kertoo, että Lahtonen ilmoitti sähköpostilla laskevansa terveyspalstan toimittamisesta maksamansa palkkion sovitusta 450 eurosta 400 euroon. Journalisti on nähnyt asiaa koskevat sähköpostiviestit.   

Lisäksi Lahtonen on jättänyt sovittuja juttuja ja kuvia julkaisematta ja maksamatta, samoin juttujen valmistelussa syntyneitä kuluja. Freelancereiden palkkioita on myös pienennetty, jos Lahtonen on mielestään joutunut editoimaan tekstejä liian paljon. 

Päätoimittaja Mika Lahtonen on myös Hymyä ja Alibia kustantavan Pressimiehet Oy:n toimitusjohtaja. Lehtiä julkaistaan Otavamedian brändin alla, ja Otavamedia omistaa lehdet. Vuodesta 2017 alkaen Pressimiehet Oy on kuitenkin kustantanut lehdet itsenäisesti. Otavamedia ostaa siis Hymyn ja Alibin Pressimiehiltä niin sanotulla avaimet käteen -periaatteella.  

Lahtonen on perustellut palkkioleikkauksiaan freelancetoimittajille Pressimiehien huonolla taloustilanteella ja Otavamedialta saadun rahasumman pienenemisellä. Vuonna 2021 yhtiö teki 67 000 euroa liikevoittoa noin 900 000 euron liikevaihdolla. Lahtosen omat tulot olivat vuonna 2021 noin 211 000 euroa. 

Journalistin haastattelemat freelancerit ovat kokeneet Lahtosen valittelemat taloushuolet ristiriitaisina suhteessa julkisiin talouslukuihin. 


Marja Nyman kertoo Lahtosen tutkineen toistuvasti hänen luottotietojaan. Toisen henkilön luottotiedot voi laillisesti tarkistaa muun muassa vuokrasopimusta suunniteltaessa tai luoton myöntämistä varten.  

Toisen luottotietojen laillinen tarkistaminen edellyttää lisäksi ennakkoilmoitusta tarkastelun kohteelle. Lahtonen ei koskaan ilmoittanut Nymanille tutkivansa tämän luottotietoja. Nyman huomasi tietoja katsotun sattumalta omia tietojaan tarkastellessaan.  

Nymanin ja Lahtosen välisessä sähköpostikeskustelussa Lahtonen perustelee luottotietojen tarkastelua taloudellisella kytköksellä.  

”Kun sinulla ja Pressimiehillä on taloudelliseen yhteistyöhön liittyvä kytkös, luottotietojen kysyminen on oikeutettu ja perusteltu asia”, Lahtonen kirjoittaa Nymanille. 

”Voimme toki lopettaa yhteistyön tähän, jos sinusta siltä tuntuu.” 

Nymanin free-suhteesta Pressimiehet Oy:hyn ei tällaista kytköstä kuitenkaan synny – Nymanilla ja Lahtosella ei ole ollut muuta liiketoimintaa kuin se, että Lahtonen on tilannut Nymanilta juttuja.  

Journalistin haastattelemat Hymyn entiset ja nykyiset freelancerit pitävät Lahtosen kanssa toimimista kaiken kaikkiaan erittäin kuormittavana.  

 ”Hän on uhannut Facebookissa paljastuskirjalla, jossa hän paljastaa kaiken”, eräs freelancer sanoo.  

”Tällä hän tarkoittaa ilmeisesti freelancereita tai Otavamediaa.” 

Palkkioleikkauksia Lahtonen on Journalistin haastattelujen mukaan kompensoinut kestitsemällä miespuolista free-kaartiaan ja kollegojaan. 

Journalisti tavoitti Mika Lahtosen puhelimitse, mutta tämä ei halunnut kommentoida sen enempää somekäyttäytymistään, Marja Nymanin luottotietojen urkkimista, palkkioiden maksamatta jättämistä kuin Pressimiesten taloustilannettakaan.

Vastaus kaikkiin näihin kysymyksiin oli: ”En kommentoi millään tavalla.” 

Entä voitko mielestäsi edelleen jatkaa Hymyn ja Alibin päätoimittajana, Mika Lahtonen? 

”Kyllä.” 

Journalisti pyysi aiheesta haastattelua myös Otavamedian julkaisujohtaja Katriina Kaarteelta ja toimitusjohtaja Anne Mantilalta. Mantila ei vastannut haastattelupyyntöön. Kaarre puolestaan ei halunnut kommentoida asiaa lainkaan, vaan pyysi olemaan yhteydessä Lahtoseen. 

Lahtonen on ollut Alibin päätoimittaja vuodesta 1998 ja Hymyn päätoimittaja vuodesta 2011.