Journalisten

KSF Medias styrelsemedlem fick nyskapad post på Konstsamfundet

Nordiska ministerrådets och Nordiska rådets kommunikationschef Mary Gestrin har utnämnts till kommunikationsdirektör på Konstsamfundet. Hon slutar därför också som styrelsemedlem i KSF Media, som Konstsamfundet äger.

”När jag går till andra uppdrag inom samma koncern kan jag inte sitta i styrelsen och samtidigt jobba på Konstsamfundet, det är det enda naturliga”, säger Gestrin.

Ansökan för den nya tjänsten var inte öppen, utan Konstsamfundets VD Stefan Björkman tog själv fram förslaget på den nya kommunikationsdirektören. Samtidigt är Gestrin och Konstsamfundets styrelseordförande Gunvor Kronman goda vänner. Detta har enligt Björkman inte spelat någon roll i rekryteringen.

”Jag får ju inte besluta sådant här själv utan att fyra ögon tittar på det och normalt är det styrelseordförande som säger ok. Men i det här fallet, eftersom vänskapen fanns så talade jag också enskilt med de andra styrelsemedlemmarna och fick ok för rekryteringen.”

Fanns tanken om att personen skulle rekryteras inom organisationen med från början?
”Vi har flera projekt på gång som går snabbt framåt, så det är en fördel att ha en person som känner till det inifrån. Men jag hade inte satt det som ett krav för mig själv.”

Gunvor Kronman, Konstsamfundets styrelseordförande, var beredd på att frågor om hennes vänskap med Gestrin kunde dyka upp.

”Det är viktigt att påminna hur rapporteringsordningen sett ut. Sen är ju Konstsamfundet en privat organisation som inte har samma krav på sig att ha öppna processer som stat och kommun.”

Gestrin understryker att vännen Kronman inte var inblandad i rekryteringsprocessen innan Björkman hade ett färdigt förslag.

”För mig var det superviktigt att veta att jag fick ett jobb bara för att jag var kompetent, att det inte hade något att göra med hur bra jag känner Gunvor. Jag skulle aldrig ta emot ett jobb med den utgångspunkten.”