Liitto

Toimittajalle erävoitto – apulaisoikeuskansleri antaa tukkapöllyä viranomaiselle asiakirjamaksuista

Teppo Kuittinen halusi tutustua aluehallinnossa tehtyihin työsuojelun laatimiin tarkastuskertomuksiin. Viranomaisen perimä maksu olisi ollut huikea ja lisäksi virheellinen. Kuva: Heli Saarela

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen antaa nuhteet Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Viranomainen ei antanut toimittajan tutustua paikan päällä pyydettyihin asiakirjoihin korvauksetta. Kritiikkiä tulee myös siitä, että viranomainen lopulta ilmoitti laskuttavansa asiakirjapyynnöstä yli 2000 euroa. Lausunto on tuore, Puumalainen antoi sen 28.8.2019.

Teppo Kuittinen tiedusteli Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen rakennustyömailla tapahtuneista tapaturmista tehdyistä tarkastuskertomuksista.

Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee se, että apulaisoikeuskansleri ei varsinaisesti ratkaissut asiaa, sillä apulaisoikeuskansleri ei ole voinut tutkia sitä, kuinka laaja ja viranomaiselle työläs asiakirjapyyntö oli. Näin ollen toimittajan olisi pitänyt ottaa riski – tilata asiakirjat, maksaa lasku ja saada maksusta valituskelpoinen päätös, jonka jälkeen sitä ehkä olisi kohtuullistettu. 

Apulaisoikeuskanslerin lausunnon mukaan viranomaisen oma huono hallinto tai liian vähät resurssit eivät kelpaa perusteeksi millekään. 

”Lausunnossa mainitaan julkisuuslain perusoikeusulottuvuus. Sen mukaan viranomaisen ei tule liian kevein perustein katsoa asiakirjapyyntöä erityisiä toimia vaativaksi”, Journalistiliiton lakimies Tytti Oras sanoo.

Silti, edelleen jää pohdittavaa.

”Parin tonnin maksuriski tarkoittaa sitä, että viranomaisen toiminnan valvonta jää toimituksilta helposti tekemättä”, Oras sanoo.

Toimittaja Teppo Kuittinen kertoo uusivansa asiakirjapyynnön.

”Se on tarkoitus tehdä muutaman viikon kuluttua. Näin viranomainen ehtii tutustua apulaisoikeuskanslerin lausuntoon.”

Tehdessään alkuperäisen asiakirjapyynnön Kuittinen oli vapaa toimittaja, jonka juttu piti julkaista Lännen Mediassa. Jatkoa seuraa Rakennuslehdessä, jonka palveluksessa hän nyt on.

”Käsittääkseni tässä on ennakkopäätöksen ainekset. Uskon apulaisoikeuskanslerin lausunnosta olevan apua kaikille tutkiville toimittajille.”

 

Tausta

  • Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastuskertomuksia oli runsaasti. 
  • Vuonna 2017 AVI:n vastuualue oli tehnyt 107 tarkastusta, joista oli tehty 131 tarkastuskertomusta. Seuraavana vuonna tehtiin 51 tarkastusta ja 69 kertomusta.

  • AVI ei kiistä sitä, että asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia eikä apulaisoikeuskansleri sitä, että viranomainen saa periä maksuja, mikäli niiden antamiseen liittyvä työmäärä on tavanomaista suurempi.

  • Apulaisoikeuskansleri toteaa, että AVI:n esittämä arvio asiakirjapyynnöstä veloitettavista maksuista oli virheellinen. AVI:n ilmoituksen hintaan oli myös lisätty arvonlisävero, vaikka sellaista ei asiakirjapyynnöistä peritä.

  • Apulaisoikeuskanslerin diaarinumero on OKV/1057/1/2018.