Upp till 18 kan sägas upp på Svenska Yle

Att samarbetsförhandlingarna vid Svenska Yle, som inleddes 15 mars, skulle pågå längre än minimikravet på sex veckor stod klart i ett tidigt skede. Organisationen står inför omfattande förändringar och i dagens läge ser det ut som om förhandlingarna pågår till mitten av maj.

Inom kort inleds en process där en stor del av de 161 personer som berörs av samarbetsförhandlingarna ska göra en intresseanmälan för vilka jobb de helst av allt jobbar med i framtiden. Vid sidan om detta pågår en intern rekryteringsprocess där närmare 20 jobb ska besättas, något som kan få dominoeffekter. Enligt samarbetsförhandlingarnas preliminära planer ska högst 35 uppdrag upphöra – 18 personer kan sägas upp.

Svenska Yles förtroendeman Markus Ekholm säger att det är klart att folk är oroliga och att det är tungt när ovissheten pågår en längre tid.

”Samtidigt är det bra att man funderar på hur organisationen ska fungera”, säger han.

Enligt Markus Ekholm har facket en känsla av att ledningen lyssnat på de anställda.

”Jag hoppas vi tillsammans kommer till en så mänsklig lösning som möjligt. Vi har påpekat att en förutsättning för att den nya organisationen ska fungera är att det inte skapas stora sår som tar lång tid att läka”, säger han.

Facket har också uppmanat bolaget att vara så öppet som möjligt och berätta om vilka alternativen är i olika lägen.

Upplever du att bolaget varit öppet?

”Organisationen är klar i chefernas huvud, men på verkstadsgolvet är den mycket oklar. Många förstår inte hur den ska fungera och det måste arbetsgivaren jobba på att förklara”, säger Markus Ekholm.

Den nya organisationen tas i bruk på hösten. Svenska Yles direktör Marit af Björkesten säger att det viktigaste är att organisationen då fungerar och att alla då vet hur de ska jobba. Att utomstående förstår hur organisationen är uppbyggd är enligt henne inte lika viktigt.

Marit af Björkesten beskriver den nya organisation som en nätverksorganisation.

”Vi jobbar med alla plattformar, i alla genrer så helt rätlinjig kan organisationen inte bli. Ledordet är bättre och större samarbete för att kunna skapa ännu bättre innehåll.”

Läs även Journalisti – Journalisten 4/2017