Kahdeksan journalistia lähtee Alman pohjoisista lehdistä

Pohjolan Sanomien lakkauttaminen johtaa yhteensä 14 ihmisen työsuhteen päättyymiseen. Yt-neuvotteluiden piirissä oli 91 henkilöä, ja työnantajan ilmoittama vähennystarve oli alun perin 17 henkilötyövuotta.

Kahdeksan journalistin työsuhde päättyy Kemin ja Rovaniemen yhteistoimituksissa. Työsuhteet päättyvät ilman irtisanomisia eropakettien ansioista.

Muissa toiminnossa kuuden työntekijän vähennykset toteutetaan irtisanomisilla, toimenkuvamuutoksilla, siirtymisellä työskentelemään toiselle paikkakunnalle ja eropaketeilla.

Alma Media tiedotti yt-neuvotteluiden henkilöstövaikutuksista 29. maaliskuuta.

Muutoksen jälkeen Lapin Kansan toisena painoksena ilmestyneestä Pohjolan Sanomat -nimikkeestä luovutaan. Digitaalisissa mediapalveluissa siirrytään käyttämään vain Lapin Kansa –brändiä.

”Lappiin syntyy muutoksen jälkeen yksi vahva ja myös Meri-Lapin asiaa ajava maakuntamedia. Vaikka päätös luopua vanhasta lehtinimikkeestä on henkisesti raskas, se on näkemyksemme mukaan ainoa tapa turvata 6-päiväisen varhaisjakelussa jaettavan sanomalehden julkaiseminen Meri-Lapin alueella”, sanoo Lapin Kansan ja Pohjolan Sanomien vastaava päätoimittaja Antti Kokkonen.

Yhtiön julkaisemiin kaupunkilehtiin Kemissä ja Rovaniemellä ei neuvottelujen lopputuloksella ole vaikutusta.

 

OIKAISU 30.3.2017 klo 9.15

Uutisen otsikko on muutettu. Työsuhteiden päättyminen koskee Alma Median pohjoisten lehtien yhteistoimitusta, ei pelkästään Pohjolan Sanomien työntekijöitä, kuten alkuperäisessä otsikossa todettiin.

Journalistin toimitus