Työelämä

Oletko haavoittuva ylisitoutuja vai huoleton rentoilija? Näin persoonallisuutesi vaikuttaa työssä jaksamiseen.

Tuhat Journalistiliiton jäsentä arvioi tutkimuksessa itseään ja sitä, miten he pärjäävät pirstaloituvassa työelämässä. Psykologian tutkijat tunnistivat journalistien joukosta neljä erilaista profiilia: virheisiin kiinnittymätön rentoilija, resilientti multitaskaaja, tarkka keskittyjä sekä haavoittuva ylisitoutuja.

Journalistityypit suhtautuvat eri tavoin työhön ja reagoivat eri tavoin vastaan tuleviin työelämän haasteisiin. Työelämän intensifikaatio rasitti kuitenkin kaikkia neljää ryhmää. Intensifikaatio tarkoittaa työtahdin kiihtymistä, tietotulvaa, vaatimusta hallita useita kanavia sekä työaikojen liukumista.

Rentoilija-Reino on joukon vanhin ja tyypillisesti mies. Hän on temperamentiltaan huoleton ja tyyni. Hän näkee työnsä vain työnä. Hän ei murehdi virheitä, muttei myöskään ota riskejä. Työpaikalle jäävät työpäivän jälkeen paitsi työvälineet, myös kesken jääneet tehtävät ja päivän aikana tehdyt virheet. Rajanveto työn ja vapaan välillä on Reinolle selkeä ja tärkeä asia.

Rentoilija-Reino ei ole varsinainen diginatiivi, muttei toisaalta osaa harmitella puutteitaan. Huolettomuutta voivat selittää temperamentti, sukupolvi ja kokemuksen tuoma itsevarmuus sekä joskus oman osaamisen yliarviointi ja toisaalta realistisen vaatimattomasti asetetut vaatimukset työssä suoriutumisesta.

Rentoilija-Reino

Työhön suhtautumisen tapa: Virheisiin kiinnittymätön rentoilija.

Vahvuudet: Ei murehdi varautumalla
yllättäviin tilanteisiin tai virheisiin.

Heikkoudet: Ei varaudu murehtimalla yllättäviä tilanteita tai virheitä.

Multitaskaaja-Mikkonen on itseään dynaamisena työelämän uudistajana pitävä esihenkilö. Hän kokee sisäistäneensä nykytyöelämän ja sosiaalisen median lainalaisuudet. Megatrendien aallonharjalla kolme digilaitetta kädessä surffaaminen voi parhaimmillaan olla voimaannuttava kokemus. Mikkonen uskaltaa
ottaa riskejä, ehkä osittain asemansa turvin. Toisaalta hän on luultavasti ajautunut johtaja-asemaansa juuri pokkansa ansiosta.

Töissä Multitaskaaja-Mikkonen kaipaa säpinää. Uudet, huomiota vaativat asiat pitävät tylsistymisen loitolla. Mikkonen saattaa jopa stressaantua siitä, jos mitään ei tapahdu. Hän ei välttämättä koe, että työasioiden hoitaminen kännykällä sängystä viikonloppuisin ja uutisvirran ympärivuorokautinen seuraaminen olisivat pelkästään negatiivisia asioita. Hän kokee joustavana sen, että asioita voi hoitaa ohimennen muiden askareiden lomassa. Silti työelämän ylipursuaminen kerryttää Mikkosenkin kuormitusta.

Multitaskaaja-Mikkonen

Työhön suhtautumisen tapa: Resilientti multitaskaaja.

Vahvuudet: Näkee uhkien sijaan mah-dollisuuksia. Kokee huomion jakamisen tehtävien välillä myönteisenä. Sietää painetta ja stressiä.

Heikkoudet: Riskinotto johtaa virheisiin. Muiden työksi jää joskus vetää langanpätkät yhteen.

Keskittyjä-Karo on perfektionisti, joka paneutuu yhteen tehtävään kerrallaan ja tekeekin työnsä moitteitta. Hän arvostaa hallinnan tunnetta ja säännöllisyyttä. Järjestyksenkaipuu voi kuitenkin johtaa ylikontrollointiin. Keskittyjä-Karo ei pidä siitä, että hän joutuu jakamaan huomiotaan useiden tehtävien välillä. Digitalisaation aiheuttama työn pirstaloituminen lisää huolehdittavien asioiden määrää. Vaatimukset multitaskaamisesta kuormittavat Karoa.

Keskittyjä-Karo ajattelee ja jännittää virheitä, mutta toisaalta osaa myös käsitellä virheensä ja ratkaista vastaan tulevat pulmat. Hän ei osaa vaihtaa vapaalle ja päästää irti työtehtävistään ennen kuin ne tulevat valmiiksi – hyvä jos silloinkaan.

Keskittyjä-Karo

Työhön suhtautumisen tapa: Tarkka
keskittyjä.

Vahvuudet: Saa aikaan laatujälkeä, jos hänelle suodaan siihen mahdollisuus. Osaa käsitellä virheet ja ratkaista vastaan tulevat ongelmat.

Heikkoudet: Sinkoileva media-ala ei kehity Keskittyjä-Karon toivomaan suuntaan, mikä stressaa Karoa.

Sari Ylisitoutuja kirjoittaa kesken jäänyttä juttua makuuhuoneen kattoon. Pahimmillaan hän tekee töitä jopa unissaan.

Huonosti nukutun yön jälkeen työasiat palaavat aamulla jälleen ensimmäisenä mieleen. Sari kokee digiepävarmuutta muita enemmän. Virheiden tekeminen pelottaa ja nolottaa häntä. Keskeneräisten tehtävien ja virheiden lisäksi muistakin elämän takaiskuista toipuminen vaatii veronsa. Sarin puoliso on kehottanut jättämään työasioiden miettimisen työpaikalle, mutta minkä Ylisitoutuja luonteelleen mahtaa?

Ylisitoutuja on keskimääräistä useammin nainen. Hän on myös herkempi havaitsemaan ympäristössään haasteita ja uhkia, ja siksi Saria onkin syytä kuunnella.

Sari Ylisitoutuja

Työhön suhtautumisen tapa: Haavoittuva ylisitoutuja.

Vahvuudet: Tunnollisia työntekijöitä arvostetaan. Multitaskaaja-Mikkosen vastapaino toimituksessa.

Heikkoudet: Sitoutuminen työhön palkkaa suurempi. Kantaa vastuun usein muidenkin puolesta. Uupuu ilman vastuullisen esihenkilön tukea rajojen vetämisessä.

Juttuun on haastateltu Jyväskylän yliopiston työ- ja persoonallisuuspsykologian dosentti Johanna Rantasta. Se pohjautuu Psykologia-lehdessä julkaistuun tutkimusartikkeliin Psykologisten voimavara- ja riskitekijöiden profiilien yhteys digitalisaation ja työn intensifikaation kokemuksiin media-alalla (Frantsi et al. 2022).