Media-ala

Tällaisia töitä tekevät grippi, best boy ja gafferi

Elokuva- ja tv-alan ammattinimikkeiden kirjo on valtava. Tuotantopäällikkö
ja tuottaja Katri Saukonpää kertoo, millaisia töitä niiden takana tehdään.

Elokuva- ja tv-alan työ on kaiken nielevää, vaikka sen ei tarvitsisi olla sellaista. Tämä on intohimoala. Ammatista täytyy pitää aika paljon, jotta siihen löytää oman tapansa saada elanto. Palkathan meillä ovat ihan hyvät, mutta se ei auta, jos on töissä 12 tuntia päivässä.

Katri Saukonpää, tuotantopäällikkö ja tuottaja

KEHITTELY JA ESITUOTANTO

Tuottaja
Tuottaja vastaa koko tuotannosta: etsii ja kehittää hankkeen, palkkaa käsikirjoittajan, ohjaajan
ja näyttelijät sekä järjestää rahoituksen. Tuottajan vastuita voidaan jakaa. Esimerkiksi linjatuottaja
eli ”line producer” vastaa elokuvan budjetin hallinnosta sekä monista käytännön
tehtävistä. ”Executive producer” hankkii rahoitusta ja vastaa tuotannon laadusta.

Tuotantopäällikkö & tuotantokoordinaattori
Tuottaja nimittää tuotantopäällikön, joka valvoo tuotannon etenemistä. Hän esimerkiksi aikatauluttaa tuotannon. Tuotantopäällikön tärkein apu on tuotantokoordinaattori, joka esimerkiksi huolehtii matka- ja majoitusjärjestelyistä. Tuotantopäällikön ja tuotantokoordinaattorin apuna voivat olla myös tuotantosihteeri ja tuotantoassistentti eli ”runner”.

Location scout/kuvauspaikkajärjestäjä
Kuvauspaikkajärjestäjä etsii studioiden ulkopuoliset kuvauspaikat ja hoitaa niihin liittyvät käytännön järjestelyt, kuten vuokraukset, luvat, sopimukset ja vakuutukset.

Heitäkin tarvitaan esituotannossa: Ohjaaja, apulaisohjaajat, käsikirjoittaja, dramaturgi, roolittaja, pukusuunnittelija, puvustaja, rekvisitööri eli ”prop master”, maskeeraussuunnittelija, monikameraohjaaja, lavastaja eli ”set designer”, apulaislavastaja, tekninen tuottaja, apulaisjärjestäjä.

Ennakkotuotantovaiheessa kuvauspaikkoja etsivää henkilöä kutsutaan ’location scoutiksi’. Kun kuvauspaikat on valittu, asioiden järjestämisestä itse kuvauksissa vastaa kuvauspaikkajärjestäjä. He muodostavat järjestysosaston työparin. Scoutti etsii kuvauspaikan ja järjestäjä järjestää kuvausryhmän tarvitsemat resurssit kuvauspaikalle.

TUOTANTO JA KUVAUKSET

Elokuvaaja
Elokuvaaja eli kuvaaja vastaa taiteellisesta kuvauksesta ja kuvasuunnittelusta. Tv-viihteessä
kuvaustyötä johtaa usein pääkuvaaja ja siellä kuvaajat operoivat kameraa. He myös valaisevat kuvaustilanteet itse.


Valaisijat eli gaffer & best boy
Gaffer on tuotannon päävalaisija. Hän vastaa elokuvan valaisemisesta ja sen suunnittelusta yhdessä elokuvaajan kanssa. Best boy on kokenut valoteknikko. Hänen vastuullaan voi olla esimerkiksi kalustosta huolehtiminen. Valoteknikoita voi olla tuotannossa myös useampia.

Äänisuunnittelija
Elokuvan ääniryhmään kuuluu yleensä neljä työntekijää: äänisuunnittelija, äänittäjä, puomittaja ja ääniassistentti. He vastaavat muun muassa tarvittavasta kalustosta, suunnittelevat ja toteuttavat mikitykset ja muuttavat niitä tarvittaessa olosuhteiden mukaan. Mikrofonipuomia hoitavaa työntekijää kutsutaan puomittajaksi. Ääniassistentin tehtäviin voi kuulua esimerkiksi nappimikrofonien laitto näyttelijöille.

Ensimmäinen kamera-assistentti
Ensimmäinen kameraassistentti vastaa siitä, että kamerakalusto on suunniteltu ja toimii oikein. Yksi hänen tehtävistään on skarpata eli pitää kuva terävänä esimerkiksi näyttelijöiden ja kameran liikkuessa. Siksi häntä on kutsuttu myös ”skarppaajaksi” eli ”focus pulleriksi”.

Grip
Gripin vastuulla on suunnitella ja toteuttaa kameran erilaiset ajot. Hän esimerkiksi vastaa kameran
kiinnittämisestä ”kraanaan” eli nosturiin ja rakentaa radan ”dollya” eli kamera-ajoon tarkoitettua laitetta varten. Hän vastaa kaikesta kamerateknisestä suunnittelusta, rakentamisesta ja turvallisuudesta.

Heitäkin tarvitaan tuotannossa: Kuvaussihteeri, maskeeraaja, maskeerausassistentti, maskeeraussuunnittelija, kampaaja, intiimikohtausten läheisyyden koreografi, näyttelijät, stuntit, still-kuvaaja, säveltäjä.

Tuotannossa tärkeitä ovat myös lavastus-, puvustus- ja maskeerausosastot. Maskeeraus ei nauti vieläkään fiktion puolella samanlaista arvostusta kuin muut tehtävät. Se näkyy muun muassa siinä, etteivät maskeeraajat saa Kopiosto-korvauksia, vaikka esimerkiksi ohjaajat, käsikirjoittajat, pukusuunnittelijat, lavastajat, kuvaajat ja äänisuunnittelijat saavat. Ongelma koskee myös valaisijoita.

JÄLKITUOTANTO

Leikkaaja ja äänisuunnittelija
Leikkaaja ja äänisuunnittelija kuuluvat elokuvan ja fiktion tekemisen ydinryhmään. Leikkaaja leikkaa kuvatun ja äänitetyn materiaalin yhdeksi kokonaisuudeksi ja vastaa omalta osaltaan tarinan taiteellisesta
kokonaisuudesta. Äänisuunnittelija suunnittelee äänimaailman ja lisää kokonaisuuteen myös musiikin ja äänitehosteet. Äänen käsittelee äänileikkaaja.


Foley-artist”
Foley-äänillä tarkoitetaan elokuvan tapahtumiin kuuluvia äänitehosteita, kuten askelääniä tai vaatteiden kahinaa. Osa äänisuunnittelijoista tekee foleyt ja efektit itse.

Heitäkin tarvitaan jälkituotannossa: Jälkituotantokordinaattori, loggaaja, kompositoija,värimäärittelijä, graafikko, äänimiksaaja, erikoisytehosteiden suunnittelijat, tekstitysten tekijä.

Jälkituotannossa on suuri joukko digitaalisen materiaalinhallinnan ammattilaisia, joiden työ ei näy suurelle yleisölle. He siirtävät sekä synkkaavat kuvattua materiaalia, jotta se on ylipäätään leikattavissa.

Lähteet: SET ry, Elokuvantaju-verkkomateriaali, Business Finland

Suomen elokuva- ja mediatyötekijät SET ry

  • Perustettu 1969, liittyi osaksi Journalistiliittoa marraskuussa 2021. Aiemmin yhdistys oli Teatteri- ja mediatyöntekijät ry:n jäsen.
  • Setin jäseniin kuuluu muun muassa kuvaajia, äänittäjiä, leikkaajia ja kuvaussihteereitä. Heitä on Journalistiliitossa tällä hetkellä yli 300. Suurin osa settiläisistä on freelancereita.
  • Setin puheenjohtaja on Matleena Kuusela. Hän työskentelee valaisijana.
  • Katri Saukonpää toimii Setin varapuheenjohtajana. Hän työskentelee tuotantopäällikkönä ja tuottajana.