Tutkittua

Journalistit luottavat talouspoliittisiin tutkimuslaitoksiin

Talouden ja politiikan toimittajat luottavat tutkimuslaitosten ja valtionhallinnon instituutioiden asiantuntemukseen.


Tämä selviää viestinnän tutkija Timo Harjuniemen uudesta tutkimuksesta Talouden asiantuntijoiden uskottavuuden hierarkia suomalaisten talous- ja politiikan toimittajien silmin. Tutkimuksen julkaisi Media & viestintä -lehti.


Julkaisu on jatkoa Harjuniemen aiemmalle tutkimukselle, josta Journalisti kirjoitti viime tammikuussa. Silloin tutkija oli havainnut, että toimittajat pitävät suomalaista talouspolitiikan keskustelua liian yksiäänisenä. Samat asiantuntijat kiertävät jutusta toiseen.


Uudessa tutkimuksessa Harjuniemi tarkentaa analyysiaan talouspolitiikan asiantuntijuudesta. Pienehkön kysely- ja haastatteluaineistonsa pohjalta hän arvioi, millaisiin asiantuntijoihin talouden ja politiikan journalistit luottavat.


Tutkimuksessa selviää, että toimittajat asettavat talouspolitiikan asiantuntijat uskottavuusjärjestykseen. Huipulla ovat puolueettomina pidetyt asiantuntijaorganisaatiot, kuten tutkimuslaitokset ja valtionhallinnon instituutiot. Esimerkiksi Suomen Pankkia ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlaa pidetään hyvinä tietolähteinä. Myös yliopistoissa työskenteleviin ekonomisteihin luotetaan.


Uskottavimmat toimijat pääsevät ohjaamaan journalismin agendaa. Silti toimittajat ovat kriittisiä myös luotetuimpia lähteitään kohtaan. He ajattelevat, että talouspoliittisessa keskustelussa asiantuntijuutta ja politiikkaa ei voi erottaa toisistaan. Kukaan ei ole täysin objektiivinen. Esimerkiksi Etlan luotetaan tuottavan hyvää tietoa, mutta samalla toimittajat pitävät silmällä sen kytköksiä elinkeinoelämään.


Hierarkian keskiluokkaa ovat pankit ja työmarkkinajärjestöt. Toimittajat arvostavat niiden tuottamaa tietoa, mutta ovat hieman varuillaan. Erään aiemman tutkimuksen perusteella pankkiekonomistit pitävät itseään puolueettomina. Heidän itseymmärryksensä on siis ristiriidassa toimittajien käsitysten kanssa.


Osaa talouspolitiikan organisaatioista pidetään erityisen puolueellisina. Esimerkiksi markkinaliberaali ajatushautomo Eva ei nauti toimittajakunnassa vastaavaa luottamusta kuin tutkimuslaitokset ja pankit. Kaikkein vähiten toimittajat luottavat yrityksiin ja niiden johtohenkilöihin.