Media-ala

Uudet puolueet eivät sopeutuneet kirjoitusohjeeseen

”Moni uusi puolueennimi oli rakenteeltaan erilainen kuin vanhat, joten niiden erisnimisyyden häivyttäminen alkukirjaintempulla tuntui oudolta robotiikalta”, kirjoittaa Ville Eloranta.

Aikojen muuttuminen heijastuu toisinaan myös oikeinkirjoitussuosituksiin. Tuorein muutos koskee puolueiden nimiä.

Medialle on jo 1960-luvulta alkaen suositettu puolueista niin sanottuja käyttönimiä, jotka kirjoitetaan pienellä. Esimerkiksi Suomen Keskustan käyttönimi on keskusta ja Kansallisen Kokoomuksen käyttönimi kokoomus. Suositus on yhä käytössä, mutta se alkoi osoittaa rakoilun merkkejä nimien muuttuessa monitahoisemmiksi.

Vuonna 2011 silloinen suomen kielen lautakunta totesi, että pienikirjaimisuus koskee myös sellaisia tapauksia kuin Muutos 2011 ja Köyhien Asialla. Linjausta voi pitää lyhytnäköisenä: moni uusi puolueennimi oli rakenteeltaan erilainen kuin vanhat, joten niiden erisnimisyyden häivyttäminen alkukirjaintempulla tuntui oudolta robotiikalta. Vaikkapa köyhien asialla aiheuttaisi tekstissä lähinnä hämmennystä. Näissä tapauksissa suositusta noudatti ani harva.

Kotimaisten kielten keskuksessa eli Kotuksessa yritettiin vielä viime vuosina ohjata joitain uusia käyttönimiä sellaisiksi, että pienikirjaimisuus toimisi. Esimerkiksi Liike Nyt -puolueesta annettu suositus nyt-liike ei kuitenkaan alkanut vakiintua vahvasti eikä miellyttänyt puoluettakaan.

Suomen kielen lautakunta tekikin hiljattain Kotuksen nimistöammattilaisten pyynnöstä päivityksen suositukseen: virallista nimeä voi käyttää sellaisenaan, jos siitä on rakenteensa vuoksi vaikea muodostaa helppokäyttöistä ja tunnistettavaa käyttönimeä. Kirjoitetaan siis edelleen muun muassa vihreät ja feministinen puolue mutta toisaalta Liike Nyt.

Perinteinen suositus kertoo osaltaan erilaisesta maailmasta, jossa puolueiden nimet olivat harmaampia ja raja erisnimen ja yleissanan välillä siksi häilyvämpi. Koska uusi suositus on luonteeltaan kompromissi, voi ennustaa, ettei siitä ole vieläkään sanottu viimeistä sanaa.