Työelämä

Yrittäjien työttömyysturvaa jatketaan

Hallitus aikoo pidentää kesäkuun loppuun työttömyysturvalain väliaikaista muutosta, jonka turvin myös yrittäjät ovat olleet oikeutettuja työmarkkinatukeen. Oikeuden piti päättyä maaliskuun lopussa.

Työmarkkinatukea saadakseen yrittäjän on aiemmin pitänyt ajaa yritystoimintansa alas. Nyt yrittäjä voi ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja antaa selvityksen koronaepidemiasta johtuvasta tulojen vähenemisestä tai päätoimisena yrittäjänä työskentelyn päättymisestä.

Journalistiliiton freelancejäsenilleen tekemässä kyselyssä viime vuoden lopulla noin neljännes vastanneista kertoi hakeneensa työmarkkinatukea. Heistä valtaosa oli myös saanut sitä.

Marja Honkonen