Journalisten

Fler anmälningar till Opinionsnämnden 2020 än året innan

Antalet anmälningar till Opinionsnämnden för massmedier (ONM) ökade i fjol med 32 procent jämfört med året innan. År 2020 tog Opinionsnämnden emot sammanlagt 329 anmälningar. Enligt ordförande Eero Hyvönen syntes coronapandemin också i de fall Opinionsnämnden behandlade.

”Den första anmälningen om coronaviruset registrerades i februari. Anmälningarna gällde i synnerhet krav på rättelse av väsentliga faktafel.”

Hyvönen tillägger att dylika anmälningar i sig inte var nya, eftersom tidigare anmälningar även har uppmärksammat brist på information om hälsa, vetenskap och politiska nyheter.

Av fjolårets anmälningar gällde sex fall svenskspråkiga medier och av dem fick två anmärkningar av ONM. Hyvönen säger att de svenskspråkiga fallen till sin substans liknar de finskspråkiga. 

”De flesta svenskspråkiga fallen handlade om sakfel eller skydd av privatliv. Ett fall skiljde sig från de övriga: Nyhetsbyrån SPT anmäldes under hösten för att i en artikel inte skrivit ut källan ordentligt.”

Fallet gällde en artikel där gymnasier rankades enligt resultatet i studentexamen. SPT:s artikel byggde i sin helhet på arbete utfört av Svenska Yle, vilket enligt nämnden borde ha klargjorts i texten.

Höstens anmälningar med anknytning till coronaviruset var av en annan typ än tidigare. Hyvönen säger att nämnden fick fundera på hur de skulle hantera dem.

”Höstens nya anmälningar om viruset handlade ofta om att nyheterna inskränkte på människors privatliv.”

Nämnden försökte hitta en lösning på situationen genom att göra en arkivsökning. Men arkivet gav inte ett klart svar på frågan om hur reglerna borde tolkas i den rådande situationen med å ena sidan rapporteringen om pandemin och å andra sidan frågor om skydd för privatlivet.

”Vi bestämde att fria i de här fallen, eftersom de inte bröt mot god journalistisk sed”, säger Hyvönen.

Rättelse
Texten korrigerad 9 mars 2021 kl. 17.30.
I den ursprungliga artikeln som publicerades 11 februari 2021 var Eero Hyvönen felciterad. Majoriteten av fjolårets 329 anmälningar till Opinionsnämnden hade inte anknytningar till coronapandemin. Den ursprungliga rubriken “Coronaviruset orsakade rusning hos Opinionsnämnden” är därmed missvisande och har korrigerats.