Liitto

Liitto selvittää yhdistystensä tilannetta – rajat ylittävään yhteistyöhön löytyy tahtoa

Pohjois-Suomen Journalistien (PoJo) puheenjohtaja Minna Akimo toivoo, että Journalistiliiton yhdistykset tekisivät nykyistä tiiviimpää yhteistyötä. Näin jäseniä voitaisiin palvella nykyistä tasavertaisemmin kaikkialla Suomessa.

PoJon koulutuksiin kutsutaan jo nyt paitsi omat jäsenet, myös oman alueen Radio- ja televisiotoimittajien liiton jäsenet sekä Journalistiliittoon kuuluvat freelancerit.

”Voisimme hyvin kutsua mukaan ihmisiä Kainuun ja Keski-Pohjanmaan yhdistyksistä. Meillä oli hiljattain haastattelukoulutus, jonka olisimme voineet striimata muillekin”, Akimo sanoo.

Koulutukseen kyläilemään tulleiden kulut laskutetaan kotiyhdistykseltä. Sen monimutkaisempi järjestely ei ole.

 

Yhteistyölle on tarvetta, sillä paikallisyhdistysten toiminnassa on isoja alueellisia eroja. Toisilla on palkattuja työtekijöitä, toisilla toimintaa harvakseltaan.

Keski-Suomen Journalistien puheenjohtaja Topias Peltonen kuvaili Journalistissa 8/2020 yhdistysten tilannetta hälyttäväksi. Haastattelussa hän ihmetteli, miksi pienessä maakunnassa freelancerien, RTTL:n ja lehdistön yhdistysten jäsenten pitää toimia omissa porukoissaan, kun ay-aktiivien määrä hupenee.

Akimo on yhdistysten tilanteesta eri mieltä. Hänen mukaansa toimijoita on löytynyt, kun heitä on kutsuttu aktiivisesti mukaan. Akimo kirjoitti aiheesta myös Journalistin verkkosivuille.

Akimo myöntää silti, että toiminnasta löytyy kehitettävää. Yhdistysrajat ylittävän toiminnan tulppana voi olla yksikertaisesti se, että ihmiset eivät tunne toisiaan ja muiden toimintaa.

”Ehkä yhteistyö jää siihen, ettei sille ole luotu toimivia toimintatapoja?” Akimo pohtii.

Yhdistysrakenteen muuttamiseen Akimo ei halua vielä ottaa kantaa. Hän ei kuitenkaan koe, että yhdistysrajat olisivat este yhteistyölle.

 

Journalistiliiton valtuusto käsitteli yhdistysten tilannetta kokouksessaan joulukuun alussa. Se velvoitti Helsingin Seudun Journalistien aloitteesta liiton selvittämään, mikä yhdistysten tilanne on ja miten niitä voitaisiin tukea.

HSJ:n puheenjohtaja ja valtuutettu Marjaana Varmavuori sanoo, että korona-aika on lamauttanut aktiivisimpiakin yhdistyksiä ja osastoja.

”Haasteet ovat olleet olemassa jo aiemmin. Korona pahentaa niitä”, Varmavuori sanoo.

Myös Varmavuoren mielestä yhdistykset voisivat tehdä enemmän yhteistyötä. Esimerkiksi tietyllä alueella järjestettyjen tapahtumien pitäisi olla avoimia kaikille liiton jäsenille.

Yhdistysten roolia ja yhdistysrajoja pohditaan myös osana liiton tulevaisuustyötä.

”Me olisimme valmiita pohtimaan tämän homman uusiksi, ja uskon, että muissakin yhdistyksissä oltaisiin”, Varmavuori sanoo.

Journalistiliiton valtuusto oli koolla etäkokouksessa 3. – 4. joulukuuta. Se muun muassa hyväksyi liitolle budjetin ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021.