Työelämä

Koronakriisi sai viestijät kiireisiksi

Viestijöiden työmäärä on kasvanut koronakriisin takia merkittävästi. Näin arvioi 75 prosenttia vastaajista viestintäalan ammattilaisten järjestön ProComin kyselyssä. Liki puolet kertoi tavallisen työnsä jääneen ainakin osin koronan jalkoihin, ja vain harva on saanut lisää resursseja työnsä hoitamiseen.

Vastaajien mukaan työtä on ollut huomattavasti enemmän muun muassa sisäisessä ja sidosryhmille tehtävässä viestinnässä. ProCom teki kyselyn huhtikuussa yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa. Siihen vastasi 241 johtavassa asemassa olevaa viestijää.