Media-ala

Terveyskysely: Stressi ja epävarmuus piinavat freelancereita

Terveet elämäntavat eivät ole säästäneet freelancetoimittajia terveyshuolilta. SFJ ja Sydänliitto selvittivät freelancereiden hyvinvointia viime vuoden marras-joulukuussa.

57 prosenttia freelancetoimittajista kokee itsensä joko jonkin verran tai erittäin uupuneeksi ja stressaantuneeksi. Syynä tähän ovat ennen kaikkea huoli toimeentulon jatkuvuudesta sekä työn epätasainen kuormittavuus. Näin kertoo Suomen freelance-journalistien ja Sydänliiton loppuvuodesta toteuttama terveyskysely freetoimittajille.

SFJ:n ja Sydänliiton kyselyn tulokset ovat hyvin yhdenmukaiset freelancemuusikoille tehdyn vastaavan kyselyn kanssa, kertoo Sydänliiton terveysjohtaja Marjaana Lahti-Koski.

”Freelancejournalistien ryhmässä on kuitenkin enemmän sellaisia, joille tilanne on uusi. Journalistien työn kuva on muuttunut viime vuosina, kun työsuhteista työtä on vähemmän. Muutos näkyy tuloksissa.”

 

55 prosenttia freelancereista kokee stressitekijöistä huolimatta terveytensä hyväksi ja kymmenen prosenttia erinomaiseksi. 29 prosenttia vastasi terveytensä olevan tyydyttävällä ja kuusi prosenttia huonolla tolalla.

Lahti-Koski sanoo, että freetoimittajien tutkimuksessa kiinnittivät huomiota ”yllättävän” terveet elämäntavat. Vastaajista 87 prosenttia harrastaa liikuntaa. Vain neljä prosenttia tupakoi.

”Journalistit ovat tunnistaneet työvälineensä kunnossa pitämisen tärkeyden”, Lahti-Koski sanoo.

Hälyttävämpää on, että vastaajista 24 prosenttia koki jäävänsä ilman apua terveysongelmissaan. Vain joka viides kertoo voivansa pitää sairaslomaa aina, kun kokee itsensä sairaaksi. Avoimissa vastauksissa ongelmaksi mainittiin työterveyshuollon puuttuminen.

”Alalla kuin alalla on kasvava joukko ihmisiä vailla työterveydenhuoltoa. Yhteiskunnan pitäisi reagoida tähän”, Lahti-Koski sanoo.

 

Myös SFJ:n toiminnanjohtaja Hanna Kaisa Hellsten pitää terveyspalveluja avainkysymyksenä.

”Journalistiliitto voisi selvittää, miten saataisiin edulliset palvelut freelancereille. Toki isoin ongelma on, että freetuloilla ei ole varaa maksaa työterveyshuollosta. Moni asia ratkeaisi, jos työstä maksettaisiin kunnolla. Silloin olisi varaa pitää sairaslomatkin.”

Terveyttä freelancereille -kysely

Kyselyn mukaan freelancereista 54 prosenttia nukkuu hyvin, 33 prosenttia ei.

Työn ja toimeentulon jatkuvuus stressaa 69 prosenttia vastaajista. Toiseksi suurin huolenaihe (56 prosenttia) on työn kuormittavuuden epätasaisuus.

Sairaslomaa vastasi ”toisinaan” pitävänsä 45 prosenttia. 21 prosenttia pitää sairaslomaa aina tarvittaessa, 34 prosenttia ei sitä pidä.

Vain joka kymmenennellä vastaajalla on sopimus työterveyspalveluista.