Journalisten

Ann-Sofi Berger leder ÖT

Den 6 september blev det klart att journalisten Ann-Sofi Berger blir ny ansvarig utgivare för Österbottens Tidning och biträdande chefredaktör på HSS Media. Bakom sig har hon ett års studieledighet vid Arcada, där hon bland annat fördjupat sig i finlandssvenska journalisters ideal, arbetsförhållanden och framtidsutsikter.

Berger har under sin karriär jobbat vid så gott som alla finlandssvenska mediehus, främst som skrivande journalist och redigerare. Att söka ett chefsjobb var ändå ingen självklarhet.

”Det var ett stort kliv för mig. Under studieledigheten har jag fått ett nytt perspektiv på mig själv och på mediebranschen och kände att det var läge att göra något nytt.”

I sin magisteravhandling granskade Berger bland annat finlandssvenska journalisters syn på Journalistreglerna. På sin enkät fick hon över 200 svar och många av de svarande tog sig tid att skriva öppna svar.

Vad tar du med dig från svaren till ditt nya jobb?

”De gav råg i ryggen. De flesta stödjer journalistreglerna och har höga journalistiska ideal. Det finns en önskan att göra kvalitetsjournalistik och det känns hoppfullt inför framtiden.”

Berger har deltagit i fackliga aktiviteter och på bland annat Journalistförbundets svenska seminarium haft åsikter om hur en bra ledare ska vara.

Hurudan chef kommer du själv att vara?

”Det är väl upp till bevis nu. Ledningen i HSS Media har en tydlig bild av hur ledarskapet ska se ut, ett modernt ledarskap med delat ansvar. Det passar mig. Jag vill ha öppna diskussioner med mina kolleger och höra vad de behöver för att kunna göra ett bra jobb. Både i fackliga sammanhang och i samtal med kolleger har jag lärt mig att en bra ledare ska lösa problem och bana väg för de anställda.”