Tutkittua

Uutissatiirien taustalla on vahva journalistinen eetos

Tuoreen tutkimuksen mukaan uuden polven tv-satiirit ovat yhtä aikaa viihdettä ja journalismia. Ohjelmien käsikirjoittajille tiedon luotettavuus on tärkeää.

Media & Viestintä -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa analysoidaan uutissatiirien tekijöiden käsityksiä omasta työstään. Tutkimuksen on laatinut tohtorikoulutettava Joonas Koivukoski Helsingin yliopistosta. Koivukosken väitöskirja käsittelee poliittista huumoria mediassa.

Tutkimusta varten haastateltiin kahdeksaa Noin viikon uutisten ja Uutisraportin tekijää. Haastateltaviin kuului juontajia, tuottajia ja käsikirjoittajia. Haastattelut tehtiin vuonna 2016 eli noin vuosi ennen molempien ohjelmien lopettamista.

Koivukoski erittelee haastatteluja sisältöanalyysin avulla. Hänen tärkeimmät havaintonsa koskevat sitä, miten ohjelmat tekijöiden mielestä asettuivat asiajournalismin ja viihteen välimaastoon.

Monet haastateltavat kokivat aiempien kotimaisten tv-satiirien olleen liian kriitikittömiä. Uusien ohjelmien esikuvaksi otettiin 2000-luvun alun yhdysvaltalaiset tv-satiirit, kuten The Daily Show. Haastateltavat halusivat testata, miten niiden formaatti sopisi Suomen oloihin.

Humoristisuus oli tekijöiden mukaan tärkein syy, miksi ihmiset katsoivat heidän ohjelmiaan. Kaikki haastateltavat korostivat kuitenkin ohjelmien edustavan sekä viihdettä että journalismia. Etenkin toimittajataustaiset käsikirjoittajat painottivat kriittisyyden ja totuudenmukaisuuden merkitystä.

Tulosten perusteella Koivukoski päättelee, että Noin viikon uutiset ja Uutisraportti edustivat uutta genreä uutisjournalismin ja perinteisen tv-satiirin välimaastossa. Tämä korostui etenkin ohjelmien pääjutuissa, joissa vahva journalistinen taustatyö ja stand up -komedia sulautuivat toisiinsa. Osittain huumori oli tekijöille vain väline, jonka avulla yleisö haluttiin saada kiinnostumaan yhteiskunnallisesti merkittävistä ilmiöistä.

Koivukosken mukaan haastattelut osoittavat, että uusi genre ei ainoastaan viihteellistä journalismia vaan myös tekee poliittisesta viihteestä entistä journalistisempaa. Parhaimmillaan journalistinen satiiri palvelee tärkeää yhteiskunnallista tehtävää. Huumorin kautta toimittajat voivat nostaa julkiseen keskusteluun monimutkaisia aiheita, jotka muuten jäisivät vähälle huomiolle.

Lue Koivukosken artikkeli kokonaan täältä.