Journalisten

Bärlund vill locka fler journalister

Från augusti är Johan Bärlund ny rektor för Social- och kommunalhögskolan i Helsingfors. Han ser det som en stor utmaning att åter få upp intresset för journalistikstudier.

Från augusti är Johan Bärlund ny rektor för Social- och kommunalhögskolan i Helsingfors. Han ser det som en stor utmaning att åter få upp intresset för journalistikstudier.

“Branschens ekonomiska problem har på senare tid avspeglat sig på ett minskat söktryck till journalistutbildningar. Det kommer att behövas välutbildade journalister även i framtiden och Soc&Kom har ett riksansvar att producera journalister för den svenskspråkiga mediemarknaden i Finland”, säger Bärlund.

Han räknar upp några metoder för att öka intresset.

“Vi har Uni på väg, där vi åker ut med våra studerande till gymnasier och berättar om journaliststudier. Det är också viktigt att utbildningen syns i medier. Dessutom kan samarbetet med Arcada ytterligare utvecklas.”

Bärlund har gjort sig känd som professor i juridik, men han har även medverkat som expert i Hufvudstadsbladets juristspalt och sitter som ordförande i Svenska språknämnden i Finland.