Journalisten

Hur utnyttja Yles arkiv?

Hur ska Svenska Yles arkivmaterial utnyttjas i framtiden då ”Rivet ur arkivet” är nedlagt och programmets redaktör Lotta Wigelius-Wulff uppsagd?

Svenska Yle har ett unikt arkivmaterial, som i princip kunde vara tillgängligt för vem som helst. Under fem år, 2012 – 2017, fick allmänheten också ta del av olika bearbetade temahelheter inom konceptet ”Rivet ur arkivet”.

Men frågan är nu om och hur arkivmaterialet ska utnyttjas i framtiden då ”Rivet ur arkivet” är nedlagt och programmets redaktör Lotta Wigelius-Wulff uppsagd.

Anna Forth, som är ansvarig producent på Svenska Yle, refererar den nya strategin:

”För tillfället jobbar vi aktivt med att överföra 6000 timmar videomaterial och 3000 timmar audiomaterial från Levande Arkivet till Arenan. Det här görs för att det ska vara så lätt som möjligt för publiken att ta del av Yles arkivmaterial.”