Journalisten

Meddelanden från Åbo Akademi får webbfokus

Vetenskapstidskriften Meddelanden från Åbo Akademi (MfÅA) gick ner från nio till fyra nummer per år.

Vid årsskiftet gick vetenskapstidskriften Meddelanden från Åbo Akademi (MfÅA) ner från nio till fyra nummer per år. Tidskriftens redaktörer blev en del av kommunikationsenhetens innehållsproduktion och ett större fokus lades på webben.

”Förut jobbade vi med fördjupning. Vi ville föra en diskussion mellan forskning och vetenskap på ett samhälleligt plan. Nu har det skett en linjeförändring, från vetenskapsjournalistik till kommunikation”, säger chefredaktör Nicklas Hägen.

Initiativet till förändringen kom från universitetets ledning och är en del i en större utvecklingsprocess. Åbo Akademis webbplats förnyas i januari 2018. Då inkorporeras MfÅA:s webbplats i högskolans webbplats – det blir mer video, sociala medier och ”storytelling”.

Ansvariga utgivaren Thurid Eriksson ser inte någon dramatik i vare sig det lägre antalet papperstidningar eller skifte i fokus i innehållet.

Har ni haft en diskussion om balansgången mellan journalistik och kommunikation?

”Det här är en kommunikationsenhet, inte en tidning. Vi ska föra fram universitetets styrkor och locka nya studerande”, säger hon.