Journalisten

Reportage i ny form

En snabb genomgång av årets finlands-svenska bokkatalog visar ett det finns en genre som lyser med sin frånvaro: den traditionella reportageboken.

Anna Friman, litterär chef på Schildts & Söderströms, säger att det känns som om det finns en rörelse bort från den traditionella reportageboken.

”Vi ser fler sammanhållna böcker som använder journalistiska metoder. Det är kanske formen som är under förändring.”

Tapani Ritamäki, förläggare på Förlaget, säger att utbudet av en viss genre i Svenskfinland kan vara starkt kopplad till personer.

”Om två till tre personer slutar skriva reportage syns det genast i utgivningen. Vi tar gärna emot manus och på våren ger vi till exempel ut en reportagebok av Anders Mård.”

Schildts & Söderströms ger på våren ut Minna Knus-Galáns bok om Panamaläckan.

”Den beskriver också de journalistiska metoderna, något jag tror att är allt viktigare i en tid när många inte kan skilja riktiga nyheter från påhittade”, säger Friman.