Journalisten

Nyanställningar på HSS Media

Chefredaktörerna på HSS Medias tidningar är nöjda med den skörd av ansökningar de fått in till de tre journalisttjänsterna som annonserades ut i oktober–november. En orsak till trippelrekryteringen är koncernens goda fjolårsresultat.

Vasabladet fick in 31 ansökningar, Syd-Österbotten ett tiotal och enligt Österbotten Tidningens chefredaktör Kenneth Myntti fick hans tidning ”ett hyggligt antal sökande” till reportertjänsten i Karleby.

Vasabladet handlar det om att hitta en ersättare för Marita Bagge, som gick i pension tidigare i år. Dessutom tillsattes Marcus Lillkvist på en nyinrättad tjänst på Vasabladet i slutet av oktober.

”Jag förväntar mig en journalist som kan hitta nyheter, jobba som lokalreporter och som även behärskar de snabba digitala kanalerna”, säger Niklas NybergVasabladet.

Tjänsten på Sydin har tills vidare skötts med vikariat. Den som anställs kommer att ingå i den redaktionella styrkan, som för närvarande ligger på 8,7 personer.

”Det är roligt att få nyanställa inför tidningens 120-års jubileum, som kommer att firas hela 2017”, säger chefredaktören Mats Ekman.