Journalisten

Medborgarjournalistik med statligt stöd

På andra sidan Bottenviken väljer anrika Upsala Nya Tidning att rekrytera amatörreportrar för den lokala bevakningen i perifera byar.

”Vi vet att det finns många människor som är bra på att skriva och som kan tänka sig att rapportera om vad som händer i deras grannskap. Detta ger oss möjligheter till en ny typ av nära journalistik som en stor tidning som UNT inte alltid kan ägna sig åt”, förklarar Charlotta Friborg, vd och chefredaktör i den egna tidningen.

Under 2017 ska medborgarna rekryteras, utbildas och coachas till att skriva, fotografera och filma. Det treåriga projektet har fått 365 000 euro i stöd från statliga Presstödsnämnden.