Journalisten

Journalist och lokalhistoriker

Döda: Börje Johan Sidbäck.

Pensionerade journalisten och lokalhistorikern Börje Sidbäck, född 1933 i Pörtom, avled lördagen den 13 augusti i Närpes bruten av en svår sjukdom. Han var redaktör och förman vid Vasabladets redaktion i Närpes 1963–1995. Efter att ha gått i pension skrev han samt redigerade och medverkade i sammanlagt ett 70-tal böcker, mest lokalhistoriska dokumentationer. Mycket av det arbetet utfördes i de medborgarinstitutskurser han ledde. I våras färdigställde Sidbäck sin sista historik. Samtidigt tilldelades han Frans Henrikson-priset för sin kulturgärning. Under årens lopp engagerade han sig i ett stort antal ideella organisationer.

Sidbäck kom till Vbl via Jakobstads Tidning (1952), Österbottningen (1953–1955), Svenska nykterhetsbyrån i Vasa och Hufvudstadsbladet (1961–1963). Han redigerade och medarbetade i otaliga tidskrifter, som Fredsposten, Samarbete och Landsbygdens Folk.

Som journalist åstadkom han en notis- och reportageskatt vilken historiker och hembygdsforskare har stor nytta av. Som fri publicist och hembygdsforskare lämnar han efter sig en litterär skatt som tjänar allmänheten.