Media-ala

SJL selvittää oman mediayrityksen perustamista

SJL selvittää mediayrityksen perustamista freelancereiden aseman parantamiseksi.

Journalistiliiton Freeneuvottelukunta aloittaa hallituksen toimeksiannosta selvityksen, jolla kartoitetaan mahdollisuuksia perustaa liiton yhteyteen osuuskunta tai vastaava media-alan yritys. Yritys hoitaisi freelancereiden laskutukseen ja sosiaaliturvaan liittyvän byrokratian.

”Toimittajien keskuudessa yrittäjyys koetaan hankalaksi. Moni haluaa välttää oman yrityksen perustamisen sosiaaliturvaan liittyvien hankaluuksien takia. Tässä mallissa freelancer voisi keskittyä omaan työhönsä – ei yrityksen pyörittämiseen”, sanoo Journalistiliiton asiamies Jussi Salokangas.

Yrityksen perustamisen tarkoituksena on parantaa freelancereiden asemaa työmarkkinoilla. Se huolehtisi työnantajavelvollisuuksista, kuten työeläkevakuutuksesta ja muista sosiaaliturvamaksuista. Myös työttömyyskassaan liittyminen olisi mahdollista.

”Tarkoitus on, että freelancerit olisivat samassa asemassa kuin palkansaajat”, Salokangas sanoo.

Yritys toimisi freelancereiden työnantajana. Yritys markkinoisi ja myisi työntekijöidensä osaamista ja palveluita. Asiakkaat pitäisi edelleen löytää ja työt hinnoitella itse.

 

Freeneuvottelukunnan puheenjohtaja Kirsi Mattila arvioi, että SJL:n ”mediayritykselle” on kysyntää ja tarvetta.

”Monelle freelle olisi suuri helpotus, jos ei itse tarvitsisi huolehtia yrittäjävelvollisuuksista. Myös palkansajan statuksen saaminen takaisi paremman sosiaaliturvan”, Mattila sanoo.

Yritykseen voisi liittyä kuka tahansa media-alalla työskentelevä. Mattila uskoo, että yritys helpottaisi erityisesti opiskelijoita ja muita alalle tulevia.

”Nuoret säästyisivät firman tai toiminimen perustamiselta ja saisivat turvallisemman startin. Ja lisäksi he saisivat kollegoita. Tässä on todella paljon positiivista”, Mattila sanoo.

Yhtiömuotoa, verotusasioita ja muita käytännön asioita selvitetään parhaillaan. Alkuinvestointien jälkeen yrityksen ei pitäisituoda lisäkuluja liitolle, vaan palvelun käyttäjät rahoittaisivat toiminnasta aiheutuvat kulut.

Liitto järjestää syksyn aikana freelancereille, opiskelijoille ja liitosta eronneille suunnatun kyselyn, jossa kysytään kiinnostusta asiaan. Neuvottelukunta toimittaa selvityksen SJL:n hallitukselle syksyn kuluessa.

Selvitystyö on osa SJL:n laajempaa kehitysvaihetta, jonka aikana liitto kartoittaa mitä palveluja se jäsenilleen tarjoaa ja mitkä palvelut jäsenet kokevat tarpeellisiksi.

Kuva: Free-neuvottelukunnan puheenjohtajan Kirsi Mattilan mukaan selvityksen taustalla on pyrkimys helpottaa freelancerina toimimista.