Journalisten

ÖT tappar layoutare

Redigeringen hör till de funktioner som centraliseras när HSS Media minskar sin personalstyrka. I Jakobstad har sex personer på Österbottens Tidningens redaktion haft redigering som huvudsaklig uppgift och ÖT-journalisterna upplever att nedskärningarna slår hårdare mot ÖT än mot systertidningarna Vasabladet och Syd-Österbotten.

”När man tittar på den nya organisationsmodellen är det lätt att konstatera att ÖT kommer att drabbas hårdast”, säger Jonas Brunnström, ordförande för fackavdelningen på ÖT:s redaktion.

Koncernledningen för HSS Media meddelade den 18 mars att resultatet av samarbetsförhandlingarna blir högst 24 uppsägningar. Nu pågår en process där alla anställda uppmanas fylla i sina önskemål om vilka arbetsuppgifter de vill ha i framtiden. Senast i maj kommer personalen att få reda på vilka som får fortsätta och vilka som får gå.

Brunnström delar in redaktionen i två läger – de som genast vill veta om de får vara kvar och de som vill dra ut på beskedet.

”Insikten att koncernledningen faktiskt kommer att genomföra sina planer och ge sparken åt folk har nu börjat sjunka in. Det orsakar en psykisk stress hos alla på redaktionen.”