Liitto

Lehdistön ansioissa vain pientä muutosta

Lehdistön työehtosopimuksen piiriin kuuluvien journalistien ansiot pysyivät viime vuonna lähes ennallaan, Elinkeinoelämän keskusliiton palkkatilasto kertoo. Tilaston mukaan kuukausiansiot vähenivät lokakuusta 2013 viime vuoden syyskuuhun 0,1 prosentilla. Kun tarkastellaan vain kyselyyn jo aiemmin vastanneita, samoissa tehtävissä pysyneitä henkilöitä, lehtien toimituksellisen henkilöstön kukkaro on lihonut 0,5 prosenttia.

Kaikilla aloilla säännöllisen työajan ansiot nousivat 1,2 prosenttia. Lehdistön heikompi ansiokehitys johtuu muun muassa siitä, ettei tarkastelujaksolle osunut työehtosopimuksen mukaisia yleiskorotuksia. Erot kaikkien vastaajien ja samoissa tehtävissä jatkaneiden keskiansion muutoksissa taas selittyvät esimerkiksi uusissa tehtävissä aloittaneiden pienemmillä palkoilla ja työvoiman vähenemisellä.

EK:n tilastossa toimituksien työntekijöiden keskimääräinen kuukausiansio oli viime syyskuussa 3 895 euroa, tulospalkkiot poislukien.

Lehdistön ansiokehitystä seuraavat EK:n ohella muun muassa Tilastokeskus ja Journalistiliitto. Luvut eri palkkatutkimuksissa eivät ole eurolleen vertailukelpoisia. EK kerää tiedot tilastoonsa vain jäsenyrityksiltään. Aineistossa on mukana noin 500  000 yksityisen sektorin palkansaajaa. Tilasto julkaistiin helmikuussa.

Marja Honkonen