Journalisten

HD-dom för röjd källa

Tre journalister på Göteborgsposten dömdes 27 mars i Högsta domstolen för brott mot tystnadsplikt enligt Tryckfrihetsförordningen. De hade friats i tingsrätt och hovrätt, men HD ansåg att journalisterna hade handskats ovarsamt med ett vittnes anonymitetsskydd.

Inför publiceringen av artikeln Jessica utsattes för våldtäkt i taxi lovades källan anonymitet. Artikeln innehöll trots detta bild och uppgifter som gjorde det möjligt att känna igen offret.

”Meddelarskyddet, anonymitetsskyddet, är väldigt viktigt. Nu blir det tydligt att journalisten eller fotografen eller den som fattar publiceringsbeslutet måste ta ansvar fullt ut för alla detaljer”, sade GP:s chefredaktör Cecilia Krönlein till TT efter domen.