Työelämä

Freelancenainen laskuttaa liian vähän

Naisfreelancerin euro on vain 64 senttiä. Tieto perustuu UKKO.fi -laskutuspalvelun 8 000 käyttäjän laskutukseen. Työelämässä keskimäärin naisen euro jää noin 80 senttiin miehen eurosta.

UKKO.fi tutki nais- ja miesasiakkaidensa keskimääräistä kuukausilaskutusta. Sukupuolten väliset hinnoitteluerot osoittautuivat tuntuviksi. Selvin ero on copywritereilla. Jokaista miesten laskuttamaa euroa kohti copywriterinä toimivat naiset laskuttavat vain 24 senttiä. Naisvalokuvaajan euro on 59 senttiä.

”Emme tiedä ilmiön syytä”, UKKO.fi:n markkinointipäällikkö Olli Kopakkala pohtii.

Kopakkala sanoo, että tärkein sääntö oman työn hinnoittelussa on: ”Älä alihinnoittele’’.

”Olemme pyrkineet kouluttamaan laskutuspalvelun käyttäjiä, että he hinnoittelisivat fiksummin.”

Kopakkalan mukaan kannattaa tarkistaa, ettei palkka jää liian matalaksi vaatimattoman asenteen takia.

Freelancerille sovittu hinta ei ole sama asia kuin bruttopalkka. Laskun summalla pitää kattaa työnantajamaksut, arvonlisäverot, loma- ja sairausajan toimeentulo, työvälinehankinnat sekä työnteosta aiheutuneet kulut. On huomioitava matkakulut, loma- ja sairausajan toimeentulo, työtilat, puhelinkulut, mainonta, ammattikirjallisuus ja koulutukset.

Kaksi vuotta sitten perustettu UKKO.fi on yksi laskutuspalveluista, joiden kautta yksityishenkilö voi toimia niin sanottuna kevytyrittäjänä ilman omaa yritystä tai toiminimeä.