Työelämä

8,9

Numeraali.

Journalistiliiton jäsenet ilmoittavat tehneensä keskimäärin 8,9 tuntia lisä- ja ylitöitä huhtikuussa 2014. Määrä on vajaat puoli tuntia vähemmän kuin kahta vuotta aiemmin. 45 prosenttia ilmoitti saaneensa korvauksen ylitöistä pelkästään vapaana ja 36 prosenttia sekä rahana että vapaana.

Lähde: SJL:n työmarkkinatutkimus 2014

Lue lisää aiheista: